Γάμοι

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2022-04-05, 09:30:07
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ...»
2022-04-01, 11:03:49
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ...»
2022-04-01, 10:33:59
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-03-31, 11:00:46
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ...»
2022-03-31, 10:00:42
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ...»
2022-03-29, 12:00:27
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-03-29, 11:30:37
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΟΤΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ...»
2022-03-29, 11:00:35
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2022-03-29, 10:30:29
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2022-03-29, 10:00:39
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2022-03-25, 12:00:08
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-03-23, 12:00:23
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-03-22, 11:25:05
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2022-03-22, 10:05:07
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ ...»
2022-03-16, 13:00:58
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2022-03-16, 10:30:09
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΛΑΒΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-03-15, 11:00:19
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-03-15, 10:00:18
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΡΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ...»
2022-03-03, 10:35:36
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΗΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2022-03-02, 12:45:54
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ ...»
2022-03-02, 11:00:16
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ...»
2022-02-24, 09:19:43
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-02-22, 14:00:11
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ...»
2022-02-22, 12:00:45
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ...»
2022-02-17, 12:00:12
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-02-17, 11:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-02-16, 22:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ...»
2022-02-09, 11:50:05
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΥΚΟΡΔΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ...»
2022-02-04, 10:00:43
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ...»
2022-02-03, 17:30:28