Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου και ...»
2021-06-30, 12:33:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και ...»
2021-06-30, 12:32:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σταμάτη και της ...»
2021-06-30, 12:31:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου και της ...»
2021-06-29, 20:04:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου και της ...»
2021-06-26, 16:17:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2021-06-26, 16:16:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και ...»
2021-06-26, 16:16:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ...»
2021-06-26, 16:13:17
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΞΑΝΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φιλίππου και της ...»
2021-06-24, 13:55:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Νέστορος και της ...»
2021-06-24, 13:54:54
Γνωστοποίηση γάμου
νωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-06-24, 13:54:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταμούλη και της ...»
2021-06-24, 13:53:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου και της ...»
2021-06-24, 13:53:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο RESTREPO DIOSA CRISTIAN DAVID (ΡΕΣΤΡΕΠΟ ...»
2021-06-23, 13:38:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΪΝΤ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΡΕΣ του Μισέλ και της ...»
2021-06-23, 13:37:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-06-19, 15:03:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΪΝΤ ΦΑΡΕΣ του Μισέλ και της Γεωργίας το γένος ...»
2021-06-19, 15:03:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΖΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου και της ...»
2021-06-19, 15:02:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΛΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ευάγγελου και της ...»
2021-06-17, 20:43:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΜΟΣ του ...»
2021-06-17, 20:42:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ του Πετρίτ κ ...»
2021-06-16, 14:23:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-06-16, 14:22:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΝΘΑΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-06-15, 12:15:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη και της ...»
2021-06-12, 14:16:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΦΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ερατοσθένη και της ...»
2021-06-12, 14:15:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη και της ...»
2021-06-12, 14:14:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΟΥΡΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Ζαχαρία και της ...»
2021-06-09, 14:11:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου κα ...»
2021-06-09, 14:10:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Παναγιώτη και της ...»
2021-06-09, 14:10:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της ...»
2021-06-08, 13:48:26