Γάμοι

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΖΙΑΤΖΙΑΦΗΣ ...»
2022-05-12, 11:00:03
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-05-11, 12:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ...»
2022-05-11, 11:00:55
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ...»
2022-05-11, 10:00:44
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ (VLADAN KOVACEVIC) ...»
2022-05-11, 09:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-29, 10:15:42
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-04-27, 10:15:20
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΡΙΦΤΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ ...»
2022-04-16, 11:00:55
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ...»
2022-04-16, 10:00:23
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-04-15, 11:00:26
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2022-04-13, 12:15:49
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-13, 11:45:51
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΛΙΠΕΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ...»
2022-04-13, 11:15:46
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-04-13, 10:45:11
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ...»
2022-04-13, 10:15:42
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2022-04-10, 09:15:57
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ...»
2022-04-10, 09:15:14
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2022-04-09, 10:15:53
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΡΩΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2022-04-09, 10:15:17
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΛΟΧΙΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ...»
2022-04-08, 10:30:56
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ...»
2022-04-08, 10:00:38
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ...»
2022-04-08, 09:30:30
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2022-04-07, 08:30:57
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ...»
2022-04-06, 09:30:23
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-06, 09:15:41
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2022-04-06, 09:00:18
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2022-04-05, 10:30:21
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-05, 10:15:47
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2022-04-05, 10:00:01
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-05, 09:45:30