Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ τ ...»
2019-03-07, 12:24:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2019-03-07, 12:24:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2019-03-07, 12:23:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ...»
2019-03-07, 12:23:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2019-03-07, 12:20:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΡΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2019-03-07, 12:19:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...»
2019-03-05, 13:16:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2019-03-05, 13:14:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2019-02-28, 19:34:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2019-02-28, 19:33:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2019-02-27, 21:35:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2019-02-27, 21:35:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ...»
2019-02-27, 21:34:45
Γνωστοποίηση γάμου
...»
2019-02-27, 21:34:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2019-02-27, 21:33:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2019-02-26, 20:46:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ...»
2019-02-26, 20:45:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2019-02-26, 20:45:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2019-02-26, 20:44:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2019-02-22, 18:16:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2019-02-22, 18:15:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...»
2019-02-21, 18:36:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ...»
2019-02-21, 18:35:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ ...»
2019-02-20, 12:38:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ...»
2019-02-20, 12:37:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2019-02-20, 12:37:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΡΟΒΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2019-02-19, 21:33:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2019-02-19, 21:32:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΕΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2019-02-15, 18:42:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου ...»
2019-02-13, 19:58:49