Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2019-03-22, 16:50:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ ...»
2019-03-22, 16:49:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΑΚΑΤΗΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ...»
2019-03-21, 12:09:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2019-03-21, 12:08:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2019-03-21, 12:08:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΒΑΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ...»
2019-03-18, 21:14:02
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΒΑΙΟΣ τ ...»
2019-03-15, 18:24:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2019-03-13, 20:37:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2019-03-13, 20:37:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2019-03-13, 20:36:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2019-03-12, 20:11:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ...»
2019-03-09, 13:38:04
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΟΥΦΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2019-03-08, 21:17:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2019-03-08, 21:17:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2019-03-07, 12:25:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ τ ...»
2019-03-07, 12:24:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2019-03-07, 12:24:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2019-03-07, 12:23:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ...»
2019-03-07, 12:23:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΟΥΡΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2019-03-07, 12:20:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΡΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2019-03-07, 12:19:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...»
2019-03-05, 13:16:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2019-03-05, 13:14:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2019-02-28, 19:34:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2019-02-28, 19:33:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2019-02-27, 21:35:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2019-02-27, 21:35:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ...»
2019-02-27, 21:34:45
Γνωστοποίηση γάμου
...»
2019-02-27, 21:34:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2019-02-27, 21:33:27