Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΤΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2019-05-03, 18:53:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2019-05-03, 18:53:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ...»
2019-05-03, 18:52:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2019-05-03, 18:52:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ...»
2019-05-03, 18:52:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2019-05-03, 18:51:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2019-05-03, 18:51:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2019-05-03, 18:50:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2019-05-03, 18:50:14
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...»
2019-05-03, 18:49:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΑΒΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2019-05-03, 18:49:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2019-05-03, 18:48:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2019-04-26, 13:04:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ...»
2019-04-26, 13:03:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΛΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ...»
2019-04-25, 17:47:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2019-04-25, 17:46:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2019-04-24, 20:46:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2019-04-24, 20:45:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ...»
2019-04-20, 13:02:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΥΟΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ...»
2019-04-18, 18:18:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2019-04-17, 21:21:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΟΥΣΙΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...»
2019-04-17, 21:21:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2019-04-16, 21:48:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του ...»
2019-04-16, 21:48:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2019-04-16, 21:47:26
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ...»
2019-04-13, 13:26:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΡΚΑΤΖΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ...»
2019-04-13, 13:25:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2019-04-12, 17:23:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2019-04-12, 17:21:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2019-04-11, 12:11:56