Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας το γένος ...»
2019-08-23, 19:26:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου και της Ασημίνας το γένος ...»
2019-08-22, 12:54:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο KLAJDIBURDA (ΚΛΑΪΝΤΙ ΜΠΟΥΡΝΤΑ) του Lisimak ...»
2019-08-21, 12:31:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΟΥΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης το ...»
2019-08-21, 12:31:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεργίου και ...»
2019-08-20, 13:00:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ...»
2019-08-20, 13:00:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΡΑΖΟΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου ...»
2019-08-20, 12:59:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη και της Αθηνάς το ...»
2019-08-20, 12:58:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της ...»
2019-08-03, 14:41:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αναστασίου και της Ολγας το γένος ...»
2019-08-03, 14:41:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου και της Ολγας το γένος ...»
2019-08-02, 18:21:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λάζαρου και της Πολυξένης ...»
2019-08-02, 18:21:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Επαμεινώνδα και της Χρυσάνθης το ...»
2019-08-02, 18:20:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΔΟΥΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου ...»
2019-08-01, 17:50:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΔΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου ...»
2019-08-01, 17:49:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΤΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου και της ...»
2019-08-01, 17:48:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου ...»
2019-08-01, 17:48:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ του Κυριαζή και ...»
2019-07-30, 12:30:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου και της ...»
2019-07-29, 20:49:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου ...»
2019-07-26, 19:21:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο NICOLAS GILLESERIC (ΝΙΚΟΛΑ ΖΙΛ ΕΡΙΚ) ...»
2019-07-26, 19:20:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2019-07-26, 19:20:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2019-07-26, 19:19:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου ...»
2019-07-25, 12:35:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ του Αθανασίου και ...»
2019-07-24, 20:53:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της ...»
2019-07-24, 20:52:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου ...»
2019-07-24, 20:52:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ζήση και της Μαρίας το ...»
2019-07-24, 20:51:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνα και της Ανδρονίκης ...»
2019-07-23, 21:34:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου και της ...»
2019-07-23, 21:33:43