Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...»
2019-02-21, 18:36:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ...»
2019-02-21, 18:35:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ ...»
2019-02-20, 12:38:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ...»
2019-02-20, 12:37:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2019-02-20, 12:37:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΡΟΒΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2019-02-19, 21:33:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2019-02-19, 21:32:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΕΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2019-02-15, 18:42:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου ...»
2019-02-13, 19:58:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου ...»
2019-02-13, 19:57:14
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ALSABAH HASAN HAMEED ABDULLAH ASAN ...»
2019-02-12, 20:11:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2019-02-09, 13:48:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΨΩΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ...»
2019-02-08, 18:26:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2019-02-08, 18:26:26
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο OSTAJMATEOS ...»
2019-02-07, 17:17:17
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο TOBLIJETMIR (ΤΟΜΠΛΙ ΓΙΕΤΜΙΡ) ...»
2019-02-05, 13:12:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ...»
2019-02-05, 13:12:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΕΡΕΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ...»
2019-02-05, 13:11:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ...»
2019-02-05, 13:11:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2019-02-05, 13:10:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ ...»
2019-02-05, 13:10:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2019-02-05, 13:09:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2019-02-02, 15:08:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ...»
2019-02-02, 15:07:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ ...»
2019-02-01, 16:49:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2019-01-31, 12:13:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2019-01-30, 13:35:02
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ...»
2019-01-30, 13:33:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2019-01-29, 21:26:26
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΟΥΚΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2019-01-29, 21:25:28