Γ.Μασσαβέτας

Πλάκα μάς κάνετε;
...»
2010-06-29, 00:00:00
Πειράζει που ανησυχώ;
...»
2010-06-26, 00:00:00
Είστε κυβερνήτες ή σχολιαστές;
Για ποιο πράγμα ψηφίσαμε στις τελευταίες εκλογές; Για ποιο λόγο οι πολίτες έδωσαν μια τόσο ...»
2010-06-25, 00:00:00
Η πιο λογική πρόταση
...»
2010-06-24, 00:00:00
Ηθελε τόσο πολύ μυαλό;
...»
2010-06-23, 00:00:00
Χαλάλι ή χαράμι;
...»
2010-06-18, 00:00:00
Μας παίζουν μονότερμα
...»
2010-06-16, 00:00:00
Τι θα... φάμε σήμερα;
...»
2010-06-13, 00:00:00
Τακτική δεσμοφύλακα
...»
2010-06-08, 00:00:00
Τι απέμεινε;
...»
2010-06-03, 00:00:00
Η άλλη πτωχευση
...»
2010-06-01, 00:00:00
Σιγά τον έλεγχο
...»
2010-05-30, 00:00:00
Θα πάρετε κάτι πίσω;
...»
2010-05-29, 00:00:00
Μας έχει γραμμένους
...»
2010-05-28, 00:00:00