Γρηγόρης Καρταπάνης: ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Μέρος γ’)

Τελευταία ενημέρωση: 2013-04-22, 08:49:12
Γρηγόρης Καρταπάνης: ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Μέρος γ’)

ΠΤΥΧΕΣ ΑΠΟΤ ΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ (1929) ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΕΠΣΘ ΚΑΙ ΣΠΟΘ

Η αναστάτωση που υπήρχε στο τοπικό ποδόσφαιρο, τον Οκτώβριο του 1929, με την αντιπαράθεση σωματείων –ΕΠΣΘ, επέφερε και την αγωνιστική ύφεση. Η αντιπαλότητα είχε πάρει διαστάσεις δίχως να διαφαίνεται κάποιο σημείο σύγκλισης των διαφωνούντων.

Η ΕΠΣΘ είχε πλέον στη δύναμή της μόνο δύο συλλόγους και οι υπόλοιποι πέντε προσανατολίζονταν στην ίδρυση νέου φορέα, δημιουργώντας τον Σύνδεσμο Ποδοσφαιρικών Οργανώσεων Θεσσαλίας (ΣΠΟΘ). Ήδη είχαν δρομολογηθεί από το Νοέμβριο του 1920 οι διαδικασίες αναγνώρισής του από το πρωτοδικείο Βόλου.

Η ΕΠΣΘ προσέβλεπε στη στήριξή της από την ΕΠΟ, αλλά η έλευση υψηλόβαθμου στελέχους της που είχε ζητηθεί για τη διευθέτηση των προβλημάτων,καθυστερούσε λόγω φόρτου εργασιών στην Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα την παράταση της έκρυθμης κατάστασης.

Μοναδικό θετικό δείγμα για την τοπική Ένωση, η ένταξη σε αυτή της λαρισαϊκής ομάδας Πελασγιώτις, γεγονός που στόχευε στην πανθεσσαλική αποδοχή της.

Τελικά ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ, ο γραμματέας της κ. Μαραγκουδάκης θα κατέφθανε στο Βόλο περί τα μέσα Δεκεμβρίου και διαφάνηκε μία συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξομάλυνση των διαφορών.

Να τι αναφέρει σχετικά η εφ. Λαϊκή Φωνή:

«Αύριον έρχεται εξ Αθηνών ο απεσταλμένος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ. Μαραγκουδάκης με εξουσιοδότησιν όπως επιληφθή των εκκρεμών ζητημάτων της ΕΠΣ Θεσσαλίας και τινών διαφορών μεταξύ της ΕΠΣΘ και των αποχωρησάντων αυτής σωματείων. Με την άφιξιν του αντιπροσώπου της ΕΠΟ ελπίζεται να τεθή τέρμα εις την ανωμαλίαν ήτις επήλθε εις την ΕΠΣΘ δια της αποχωρήσεως ωρισμένων συλλόγων του Βόλου αναγνωρισμένης αξίας και δράσεως. Ο κ. Μαραγκουδάκης ας λύση τας διαφοράς μεταξύ των αντιμαχομένων συλλόγων και ας δώση μίαν ορθήν κατεύθυνσιν δια την περαιτέρω ανάπτυξιν του ποδοσφαίρου τόσον εις τον Βόλον όσον και εις τας άλλας πόλεις της Θεσσαλίας υπό την εποπτείαν πάντοτε της ΕΠΣΘ»(12/12/29).

Ο ερχομός του Γεν Γραμματέα της ΕΠΟ αναμένεται με ενδιαφέρον και απασχολεί το αθλητικό ρεπορτάζ σε καθημερινή βάση.

Διαβάζουμε πάλι στην εφ. Λαϊκή Φωνή την επομένη (13/12), ημέρα άφιξης του αντιπροσώπου της ΕΠΟ:

«Σήμερον αναμένεται εξ Αθηνών ο αντιπρόσωπος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ. Μαραγκουδάκης, όστις θέλει επιληφθή των εκκρεμών ζητημάτων. …….. Επί τη αφίξει του κ. Μαραγκουδάκη θα συνέλθη εκτάκτως το συμβούλιον της ΕΠΣΘ δια να εκθέση εις αυτόν την δημιουργηθείσαν κατάστασιν δια της αποχωρήσεως ωρισμένων ποδοσφαιρικών οργανώσεων εκ της ΕΠΣΘ, ανάπτυξη δε την εν γένει κατάστασιν του ποδοσφαίρου εις Βόλον και εις τας άλλας θεσσαλικάς πόλεις. Ακολούθως θα συγκληθεί αύριον το απόγευμα μικτή σύσκεψις όλων των ποδοσφαιρικών σωματείων της πόλεως, ίνα παρουσία του αντιπροσώπου της ΕΠΟ εξομαλύνουν τας διαφοράς των. Ας ευχηθώμεν ότι ο κ. Μαραγκουδάκης θα κρίνη τα πράγματα εντελώς αμερολήπτως, εις τας συστάσεις δε και τας αποφάσεις της ΕΠΟ θα συμμορφωθούν και θα πειθαρχήσουν όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία του Βόλου, είτε ανήκουν, είτε όχι, στην ΕΠΣΘ».

Οι ψύχραιμες φωνές εξέφραζαν την επιθυμία για εξεύρεση λύσης στα προβλήματα και επίτευξη ομοφωνίας, αρκεί να υπήρχε διάθεση συνεννόησης.

Τα σωματεία του ΣΠΟΘ όμως κράτησαν άκαμπτη στάση – όπως θα δούμε πιο κάτω – και ήδη κανόνιζαν την εκπροσώπηση τους στη σύσκεψη υπό τον γραμματέα της ΕΠΟ, αφού ο υπό αναγνώριση φορέας τους δεν είχε την έγκριση της Ομοσπονδίας: «Σημειωτέον ότι ο ΣΠΟΘ δεν είναι αναγνωρισμένος υπό της ΕΠΟ, διότι τα συγκροτήσαντα αυτόν Σύνδεσμον ποδοσφαιρικά σωματεία παρέβησαν ωρισμένας διατάξεις του κανονισμού της». (Λαϊκή Φωνή 12/12/29)

 To προσωρινό Δ.Σ. του ΣΠΟΘ αποφάσισε να παρουσιαστεί το ίδιο στον κ. Μαραγκουδάκη για να συζητηθούν τα εκκρεμή ζητήματα, δίχως συμμετοχή εκπροσώπων των συμβουλίων των σωματείων που είχαν ενταχθεί στο νέο φορέα.

Τελικά όπως φαίνεται η έλευση του κ. Μαραγκουδάκη καθυστέρησε κατά μία μέρα (14/12) και δυστυχώς στη σύσκεψη που ακολούθησε δεν βρέθηκε σημείο σύγκλισης των διαφωνούντων.

Τα αντιδρώντα σωματεία του ΣΠΟΘ επέδειξαν αδιαλλαξία, παρά τη διάθεση για συνεννόηση που διέκρινε τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, προκειμένου να δοθεί λύση για την πρόοδο του βολιώτικου ποδοσφαίρου:

«Εις την πόλιν μας αφίκετο προχθές ο Γεν Γραμματέας της ΕΠΟ κ. Μαραγκουδάκης όπως εξετάση επιτοπίως την υφισταμένην διαφοράν μεταξύ της ΕΠΣΘ και των εκτός αυτής αθλητικών σωματείων. Προς τούτο ο κ. Μαραγκουδάκης εκάλεσε χθες την εσπέραν εις συνεδρίασιν εις τα γραφεία του Κενταύρου, όλους τους ιθύνοντας των ενταύθα αθλητικών σωματείων υπό την προεδρίαν του.

Κατ΄αυτήν ανεπτύχθησαν όλαι αι απόψεις και εξητάσθη, εν γενικαίς γραμμαίς, η υφισταμένη διαφορά, ο δε κ. Μαραγκουδάκης εφάνη λίαν υποχωρητικός, προκειμένου να ληφθεί μία οριστική απόφασις περί άρσεως της διαφοράς. Οι αντιπρόσωποι όμως των εκτός ΕΠΣΘ σωματείων εφάνησαν αδιάλλακτοι και ούτω η διαφορά θα εξακολουθήση υφισταμένη, προς μεγάλην ζημιάν αυτών» (Σημαία 16/12/29).

Η διαλλακτική στάση του εκπροσώπου της ΕΠΟ δεν βρήκε ανταπόκριση και η ανώμαλη κατάσταση συνεχίζονταν.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Για διοργάνωση πρωταθλήματος ούτε λόγος. Η ποδοσφαιρική δραστηριότητα εξαντλούνταν σε κάποιες, φιλικού χαρακτήρα, συναντήσεις ή άλλες ανάμεσα σε ανεπίσημα σωματεία. Ο ΣΠΟΘ αναγνωρίζεται από το πρωτοδικείο με την υπ. αρ. 1355/ 17-12-29 απόφαση και ήδη προχωρά στην οργάνωση ποδοσφαιρικού τουρνουά με την επωνυμία «κύπελλον Χριστουγέννων» αφού οι αγώνες θα διεξάγονταν κατά τις μέρες των εορτών.

Παράλληλα φαίνεται να συζητιέται και προοπτική της «ενοποιήσεως των ποδοσφαιρικών οργανώσεων της πόλεώς μας», δίχως να μας γνωστοποιούνται περισσότερα στοιχεία για αυτή την εξέλιξη, η οποία προς το παρόν δεν προχωρά.

Οι συναντήσεις του κυπέλλου Χριστουγέννων, διεξάγονται από τις 25/12/29 και μετά και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ικανοποιώντας την επιθυμία των ποδοσφαιρόφιλων για αγωνιστική δραστηριότητα.

Στον αντίποδα η ΕΠΣΘ διοργανώνει και αυτή τους δικούς της αγώνες με τα σωματεία που ανήκουν σε αυτή, τις β΄ ομάδες τους και άλλους ανεπίσημους ποδοσφαιρικούς συλλόγους :

« Παρά τίνος φιλάθλου της πόλεως μας ετέθη έπαθλον αξίας δύο χιλ (2000) δραχμών προς διενέργειαν πρωταθλήματος μεταξύ των αναγνωρισμένων συλλόγων της πόλεώς μας παρά της ΕΠΟ, 1ης και 2ης κατηγορίας» (Λαϊκή Φωνή 28/12/29).

Οι συναντήσεις αυτές (που αναφέρονται στη συνέχεια του δημοσιεύματος) στηρίζονταν από την ΕΠΟ και το επαμειβόμενο κύπελλο για τον νικητή, από ανώνυμο φίλαθλο, αποτελούσε ικανό κίνητρο συμμετοχής. Επίσης στις 1/12/29 πραγματοποιείται και η πρώτη ποδοσφαιρική συνάντηση βολιώτικης ομάδας με αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης.

Η ΕΠΣΘ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ

Το κύπελλο Χριστουγέννων του ΣΠΟΘ, μπορεί να σημείωσε επιτυχία, αποτέλεσε όμως και την απαρχή της ρήξης μεταξύ των σωματείων που τον συνέπηξαν.

Ο Τοξότης διαφώνησε για την κατανομή των εσόδων από τους αγώνες και αποχώρησε αμέσως από τον ΣΠΟΘ για να ενταχτεί στην ΕΠΣΘ προτού καλά καλά ολοκληρωθεί η διοργάνωση (15/1/1930).

Η αρχική διάσπαση του ΣΠΟΘ προήλθε από αυτήν την οικονομική διαφορά, για ν αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση που οδήγησε στη διάλυση του, μιας και δεν είχε – σε αντίθεση με την ΕΠΣΘ – τη στήριξη της ΕΠΟ.

Οι διοικούντες του ΣΠΟΘ βέβαια επιδίωκαν την αναγνώριση από την ΕΠΟ και προς τούτο είχαν μεταβεί στην Αθήνα, όπου σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, η ομοσπονδία επιθυμούσε μια ένωση για να τη δεχτεί στους κόλπους της, δίχως να έχει αναγνωρίσει την ΕΠΣΘ:

 «Καθ’ α μας ανακοίνωσε ο αντιπρόσωπος της ΣΠΟΘ κ Βακαλάκης, επανελθών εξ Αθηνών όπου αντιπροσώπευσε τα σωματεία του Συνδέσμου Ποδοσφαιρικών Οργανώσεων Θεσσαλίας εις την Γεν. Συνέλευσιν της ΕΠΟ, αυτή ουδεμιάν Ένωσιν έχει αναγνωρίση μέχρι σήμερον, η δε συνέλευσις απεφάσισε όπως εκφρασθή ευχή της ΕΠΟ προς τας δύο Ενώσεις όπως συγχωνευθούν εις μίαν και τότε θα την αναγνωρίση» (Σημαία 5/2/30).

Σε απάντηση για τις ανακριβείς παραπάνω πληροφορίες,που έθεταν στη ίδια αμφισβητούμενη θέση ΕΠΣΘ και ΣΠΟΘ, η πρώτη παραθέτει στον τοπικό τύπο αυτούσια την απόφαση αναγνώρισης από την ΕΠΟ:

«Η ΕΠΣΘ εξ αφορμής των προχθές δημοσιευθέντων εις τας ενταύθα εφημερίδας καθ΄α η Ελληνική Ποδοσφαιρικη Ομοσπονδία Αθηνών, ουδεμίαν τοπικήν ένωσιν αναγνωρίζει εν Βόλω, παραθέτει αυτούσιον το σχετικόν έγγραφον της ΕΠΟ περί αναγνωρίσεως αυτής, όπερ έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Αμερικής 19-Αθήνας

Προς τας ποδοσφαιρικάς ενώσεις 1) Αθηνών 2) Πειραιώς 3) Μακεδονίας – Θράκης 4) Πατρών.

Κύριε πρόεδρε

Γνωρίζομεν υμίν την εγγραφήν εις την δύναμιν της ΕΠΟ των ποδοσφαιρικών ενώσεων 1) Θεσσαλίας, με έδραν τον Βόλον 2) Καλαμών, με έδραν τας Καλάμας

Μετά τιμής

Ο πρόεδρος ο Γεν Γραμματέας

Κοτζιας Σ. Μαραγκουδάκης

Κοινοποιείται: 1) Ένωσιν Θεσσαλίας, 2) Ένωσιν Καλαμών

Εκ των γραφείων της ΕΠΣΘ, Δημητριάδος 217» (Σημαία 7/2/30)

Το παραπάνω έγγραφο δεν αφήνει πλέον περιθώρια αμφισβήτησης για τη νομιμότητα της ΕΠΣΘ, ενώ αντίθετα καθιστά έωλο τον ΣΠΟΘ. Λίγο νωρίτερα περί τα μέσα Ιανουαρίου, αποκτά επίσημη υπόσταση το ποδοσφαιρικό σωματείο Κεραυνός, που υφίστατο από το 1923, με σπουδαίες διακρίσεις (δύο πρωταθλήματα Βόλου), αλλά τα δύο τελευταία χρόνια είχε περιπέσει σε αδράνεια, γι αυτό και στα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρεται ως «ανασυσταθείς».

 Άμεσα εντάσσεται στην ΕΠΣΘ και την στηρίζει απόλυτα:

«Εις τα κελεύσματα της οποίας ως πιστός στρατιώτης υπακούομεν και τας διαταγάς της οποίας αβασανίστως εκτελούμεν» (Σημαία 13/2/30).

Στις αρχές Μαρτίου αποχωρούν από το ΣΠΟΘ και εντάσσονται στην ΕΠΣΘ η Νίκη και ο ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθεί και η Νικομήδεια. Στις 15/4/30 ακολουθεί και ο Πηλεύς, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Ο ΣΠΟΘ παύει πλέον να υφίσταται αφού έχουν αποχωρήσει όλα τα σωματεία. Όμως η ποδοσφαιρική περίοδος 1929-1930 έχει παρέλθει δίχως επίσημη ποδοσφαιρική διοργάνωση (πρωτάθλημα).

 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

 

Η ομάδα του Κενταύρου (φώτο από το περ, Εν Βόλω).

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
7
=