Aναυρος καλοκαίρι 1924

Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-15, 22:15:03
Άποψη των καμπινών του Αναύρου, ενώ στο βάθος φαίνονται πολεμικά πλοία. (ΦωτοΚαραζελίδη)
Aναυρος καλοκαίρι 1924

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

Παρακολουθήσαμε στο προηγούμενο άρθρο μας, πως η πλαζ του Αναύρου, το Kαλοκαίρι του 1923, λειτούργησε για λιγότερο από μισή σεζόν, έπειτα από διαδοχικούς ατελέσφορους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την νέα εκμίσθωσή της. Τα λουτρά έγιναν διαθέσιμα για το κοινό στα τέλη Ιουλίου, ενώ δεν είχαν ολοκληρωθεί και οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης των διαφόρων λουτρικών εγκαταστάσεων.

Το Καλοκαίρι του 1924 φαίνεται ν’ αρχίζει κανονικά δίχως τα προβλήματα και τις αναβολές της περσινής χρονιάς. Οπως συνηθίζονταν και στα προηγούμενα έτη, το παραθαλάσσιο κέντρο της πλαζ άνοιγε τις πύλες του από τις ημέρες του Πάσχα ακόμη, ή την  Πρωτομαγιά -εφόσον ήταν σύμμαχος ο καιρός- ενώ τα θαλάσσια μπάνια ξεκινούσαν λίγο αργότερα ανάλογα και πάλι, με τις διαθέσεις της φύσης. Ο νέος επιχειρηματίας που νοίκιασε το ολοκληρωμένο λουτρικό συγκρότημα του Αναύρου, όπως θα δούμε , παρουσιάζεται δραστήριος και δημιουργικός, με πρόθεση να προσδώσει νέα πνοή στην επιχείρηση.

Διαβάζουμε στην ολιγόγραμμη, σχετική ανακοίνωση στην εφ. Ταχυδρόμος, απ’ όπου και προέρχονται όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο μας, δημοσιεύματα:

«Ο Άναυρος αρχίζει τας εργασίας του την παραμονήν  της Πρωτομαγιάς. Νέον κτίριον, με όλας τας ανέσεις. Εγκατάστασις, τελεία: Καφενείου, Ζυθοπωλείου , Κρύων φαγητών και α λα μινούτ. Νερό Αγριάς. Μπύρα Φιξ. Υλικά αγνά και γνήσια. Διεύθυνσις: Κ. Κουκουλάγκου» (26/4).

Η ανακοίνωση βέβαια αφορά το παραλιακό κέντρο , για το οποίο συναντούμε τις επόμενες μέρες κι άλλες παρόμοιες ανακοινώσεις με αναλυτική παρουσίαση των παροχών του.

 ***

Την ημέρα των εγκαινίων του κέντρου παρατίθεται δημοσίευμα που αναφέρεται στο γεγονός, επισημαίνοντας παράλληλα και τα προβλήματα που προκύπτουν με τα ανεπαρκή δρομολόγια του τροχιοδρόμου και το ελλιπές κατάβρεγμα  των παραλιακών δρόμων.

Πέρα από τα δικαιολογημένα παράπονα για την συγκοινωνία και την κατάσταση των  οδών , εξάρεται η ικανότητα του νέου επιχειρηματία της πλαζ Αναύρου, ο οποίος είναι γνώστης του επαγγελματικού του αντικειμένου , διαθέτει εμπειρία και σίγουρα θα προσφέρει σημαντική αναβάθμιση:

 «Θερινά κέντρα. Σιδηρόδρομοι και ο Δήμος.

Το καφεστιατόριον του Αναύρου εξελίσσεται πλέον εις κέντρον πρώτης γραμμής. Το ανέλαβεν δια μίαν πενταετίαν ο άνθρωπος, εις τον οποίον τόσα οφείλει η πρόοδος του Βόλου εις το κεφάλαιον των δημοσίων ψυχαγωγικών κέντρων, το ανέλαβεν ο κ. Κουκουλάγκος. Αρκεί αυτό δια να φαντασθή κανείς τί θα ευρίσκη εις τον Άναυρο και πώς θα τον παρουσιάση ο δαιμόνιος και ακούραστος Κουκουλάγκος. Τα εγκαίνια τελούνται σήμερον την 5ηναπογευματινήν. Επί τη ευκαιρία παρακαλείται ο κ. Κακισόπουλος να παρατείνει την κίνησιν των τραμ έως τον Αναυρον μέχρι του μεσονυκτίου, παρέχων ούτω εις την κοινωνίαν μας την ευκολίαν ν’ αναπνέη και ν’ ανακουφίζεται ύστερα από το καβούρδισμα και τον κάματον της ημέρας. Επίσης οφείλει και ο Δήμος να μεριμνήση δια τον τακτικόνκαθαρισμόν και το καθημερινόν κατάβρεγμα του μέχρις Αναύρου δρόμου αποτελούντος τον βραδυνόν της πόλεως περίπατον» (1/5).

 ***

Γίνεται προφανές πως ο νέος ιδιοκτήτης του κέντρου και της πλαζ του Αναύρου θεωρείται αξιόπιστο πρόσωπο, ιδιαιτέρων ικανοτήτων , με γνώσεις και διάθεση για την δημιουργία ενός πλήρους , σύγχρονου κέντρου που παράλληλα με το λουτρικό συγκρότημα , θα υπερέχει ακόμη κι από τα αντίστοιχα στην πρωτεύουσα.

Το σχόλιο στην στήλη « Θεσσαλική ζωή»  είναι χαρακτηριστικό :

«Ο Αναυρος

Ο Άναυρος υπό την διεύθυνσιν του κ. Κ. Κουκουλάγκου όστις έχει το δαιμόνιον  του  εξωραϊσμού  και  του εκπολιτισμού των κέντρων , τα οποία έχουν την τύχην να διευθύνονται παρ’ αυτού , απέβη μοναδική και καθ’ όλα  άνετος παραλιακή γωνία εις την οποίαν ευρίσκονται  όλα τα μέσα της ψυχαγωγίας  και ανέσεως. Το Καφεζυθεστιατόριόν  του είναι ανώτερον από τα Φαληρικά» (9/5).

 ***

Οι διαφημιστικού χαρακτήρα δημοσιεύσεις για το κέντρο του Αναύρου παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς αποτελούν  πηγές πληροφόρησης των υπηρεσιών που παρέχονται. Τα δρομολόγια του τραμ έχουν επεκταθεί σχεδόν ως τα μεσάνυχτα  και η προσέλευση του κόσμου θεωρείται αρκετά υψηλή.  Εκθειάζονται επίσης τα προσόντα του νέου επιχειρηματία που οργάνωσε μια επιχείρηση ανώτερη εκείνων του Φαλήρου.

Όλα ετούτα στην παρακάτω καταχώριση:

«Ο Άναυρος θαύμα.

Πολιτισμός, άνεσις, απόλαυσις. Κέντρονανώτερον των αριστοκρατικωτέρων του Φαλήρου. Κατάλληλος διασκευή δια χορούς. Ζύθος, γλυκά, ποτά εκλεκτότατα. Φαγητά της ώρας πάντοτε, γεύματα επί παραγγελία, παρασκευαζόμενα από προσληφθέντα άριστον μάγειρον. Συγκοινωνία πυκνή μέχρι του μεσονυκτίου. Τελευταίον τραμ αναχωρεί εκείθεν την 11ην και ημισείαν της νυκτός. Ο ανυπέρβλητος Κουκουλάγκος έκαμε τον Άναυροναληθινόν θαύμα» (12/5).   

 ***

Με το έμπα του Ιουνίου οι ζέστες έχουν γίνει ανυπόφορες σύμφωνα με το σχετικό σχόλιο στη στήλη «Θεσσαλική ζωή» της εφ. Ταχυδρόμος:

«Η ζέστη.

Αφόρητος η χθεσινή ζέστη. Τας απογευματινάς ώρας η πόλις κυριολεκτικά εφλέγετο. Την εσπέραν όλοι οι κάτοικοι είχον εκχυθεί εις την προκυμαίαν». (2/6).

Για ν’ αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ο Άναυρος αποτελούσε την πιο αποτελεσματική λύση. Όμως οι εργασίες στην πλαζ δεν είχαν ολοκληρωθεί και δεν πραγματοποιούνταν ακόμη θαλάσσια λουτρά.

Πάντως η λειτουργία των καμπινών αναμένονταν σε λίγες μέρες, όπως μας πληροφορεί το σχόλιο πάλι στη στήλη «Θεσσαλική ζωή»:

«Τα λουτρά του Αναύρου.

Εντός των ημερών τούτων περατούται η τοποθέτησις καμπινών εις τα λουτρα Αναύρου και θ’ αρχίση η λειτουργία των». (4/6).

Θα πρέπει όμως να πέρασαν κάμποσες μέρες ώσπου να δοθούν στη χρήση του κοινού οι ανανεωμένες καμπίνες της πλαζ του Αναύρου, αλλά και πάλι όχι στο σύνολο τους.

Στις 18/6 πραγματοποιούνται τα εγκαίνια στο γυναικείο τμήμα, ενώ στο αντρικό συνεχίζονται οι εργασίες για κάποιες μέρες ακόμη:

«Έναρξις Λουτρών Αναύρου.

Τελουμένων σήμερον Τετάρτην και ώραν 9ηνπ.μ. εγκαινίων θαλασσίων λουτρών Αναύρου καλούνται όσοι εκ των συμπολιτών μας ευαρεστούνται να παραστώσι εις ταύτα. Η λειτουργία των μεν γυναικείων άρχεται από σήμερον 10ηνώρανπ.μ. των δε ανδρικών από τις προσεχούς Κυριακής 21ης τρέχοντος. Εκ της Διευθύνσεως». (18/6).

 ***

Παρά την ολοκλήρωση των έργων – έστω και με καθυστέρηση - και την πλήρη λειτουργία της πλαζ, κάποια από αυτά χαρακτηρίζονται ως ελλιπή, όπως τα κιγκλιδώματα της περίφραξης που θεωρούνται αραιά, ώστε να… ευνοούνται οι επίδοξοι ηδονοβλεψίες!

Τα αδιάκριτα και πονηρά βλέμματα προς τις λουόμενες - τα «κακεντρεχή», όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται - πρέπει να αποτραπούν με την πύκνωση των «φραγμάτων» και παρέμβαση των αρμοδίων αρχών:

«Τα λουτρά Αναύρου.

Εδέησεν επί τέλους να αποπερατωθή η κατασκευή των λουτρών Αναύρου και να περιφραχθούν ταύτα διά των κιτρινωπών κιγκλιδωμάτων προς περιφρούρησιν της κοινής ηθικής και κατασφάλισιν της κοινής αιδούς. Αλλ’ όμως οι κύριοι διοργανωτές των λουτρών εθεώρησαν άστοχον να πυκνώσουν αρκετά τα καγκελώματα και να περιφράξουν όσο έπρεπε τον χώρον, ώστε οι λουόμενοι και ιδία αι λουόμεναι να είναι ησφαλισμένοι οπτικώς από τα κακεντρεχή τυχόν βλέμματα. Νομίζομεν ότι επιβάλλεται συμπύκνωσις των φραγμάτων διότι έτσι που είναι, είναι ως να μην ήσαν. Το λιμεναρχείον πρέπει να επέμβη διατάσσον καταλλήλως. Είναι αυτό απαίτησις όλου του καλού κόσμου των λουομένων» (25/6).

 ***

Αυξημένη προσέλευση κόσμου παρουσιάζονταν στον Αναυρο - όπως και σε άλλες παραλίες αργότερα - κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Βόλου - το γνωστό σε όλους μας παζάρι που γίνονταν από το 1894, συνήθως από τις 6 έως τις 12 Αυγούστου, συγκέντρωνε αναρίθμητους επισκέπτες από ολόκληρη τη Μαγνησία αλλά και τη Θεσσαλική ενδοχώρα. Πολλοί από αυτούς επιθυμούσαν και μια ωραία βόλτα με μπάνιο ως τον Άναυρο, θαυμάζοντας το σύγχρονο και πολυτελές παραθαλάσσιο κέντρο.

Το σχόλιο στη στήλη «Μικραί ειδήσεις» είναι χαρακτηριστικό:

«Ο Αναυρος

Οι κατά τας ημέρας της εμποροπανηγύρεως αφιχθέντες εις την πόλιν μας, ξένοι, δεν απέκρυπτον τον ενθουσιασμόν των δια το μοναδικόν κέντρον του Αναύρου το οποίον χάρις εις την προοδευτικότητα του κ. Κ. Κουκουλάγκου είναι ζηλευτόν εις την καθαριότητα, αγνά υλικά και εις ανέσιν» (12/8).

 ***

Οι ζέστες συνεχίζονται αφόρητες και στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τον Άναυρο ν’ αποτελεί και πάλι μοναδική όαση δροσιάς. Η προσέλευση του κόσμου, που όπως φαίνεται είχε αρχίσει να μειώνεται νωρίτερα, ακολουθεί και πάλι αυξητικές τάσεις.

Το σχόλιο στη στήλη «Πεννιές» είναι σαφές:

«Χθες εμαρτυρήσαμεν κυριολεκτικώς. Και ο Άναυρος, προς τον οποίον είχεν ανακοπή κάπως η κίνησις, ενδέχετο πυκνούς τους αναζητούντας ολίγην δροσιάν. Ένα τραπεζάκι του Αναύρου εστόλιζαν χθες, τας προμεσημβρινάς ώρας, τέσσαρες χαριτωμένες γυναικείες σιλουέττες…» (6/9).

 ***

Όμως παρά τις μεγαλόστομες ανακοινώσεις, τις αναφερόμενες ευοίωνες προοπτικές, αλλά και τις δαπάνες που έγιναν, το κέντρο του Αναύρου – και ειδικότερα το τμήμα εστιατορίου του – δεν προσέλκυσε την αναμενόμενη πελατεία.

Όπως φαίνεται η λειτουργία του κινήθηκε σε ρηχά νερά και ο επιχειρηματίας κ. Κουκουλάγκος αποφάσισε να τη σταματήσει, σύμφωνα με σχετικό σχόλιο στη στήλη «Πεννιές»:

«… Ο Κουκουλάγκος κατήργησεν εις τον Αναυρον το τμήμα του εστιατορίου. Ο άνθρωπος εζημιώθη 15 περίπου χιλιάδας δραχμών, θελήσας να καταστήση τον Άναυρον υπερφαληρικόν κέντρον…» (17/9).

Ο Κουκουλάγκος όμως σαν έμπειρος επαγγελματίας δεν το έβαλε κάτω και προσανατολίζονταν στη χειμερινή λειτουργία του καταστήματός του, όπως μας ενημερώνει σύντομο δημοσίευμα, διαμορφώνοντάς το σε χορευτικό κέντρο, με τις αναγκαίες παρεμβάσεις:

«Ο Άναυρος

Πληροφορούμεθα ότι κατά την χειμερινήν περίοδον, εφόσον θα εκπληρωθούν ωρισμέναι προϋποθέσεις, η αίθουσα του καφενείου Άναυρος θα μετατραπεί εις χορευτικόν κέντρον καθ’ όλα όμοιον του Φαληρικού Τροκαντερό» (27/11).

Δεν γνωρίζουμε τι απέγινε τον Χειμώνα. Άλλωστε το δημοσίευμά μας είναι καλοκαιρινό καταγράφοντας στιγμές από τη δραστηριότητα στον Άναυρο στα 1924. 

Του ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ, μέλους της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών

 

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
7
=