Εισαγωγή πτυχιούχων με κατατακτήριες στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Τελευταία ενημέρωση: 2022-08-28, 13:16:53
Εισαγωγή πτυχιούχων με κατατακτήριες στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου - Ιστορικού

Την ώρα που ο Αύγουστος ετοιμάζεται να μας «αποχωριστεί», έγιναν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις. Για το λόγο αυτό και μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ σήμερα θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα σημεία που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται κατ’ έτος για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους των σχολών ή τμημάτων των πανεπιστημίων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή αντιστοίχων της αλλοδαπής: Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Δασολογίας, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφόσον φυσικά συγκεντρώνουν και τα απαραίτητα προσόντα εισαγωγής.

Οι εισαγόμενοι στη Σχολή Αξιωματικών κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, εισάγονται στο τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών με τον τίτλο του δόκιμου ανθυποπυραγού και λαμβάνουν αποδοχές πυροσβέστη ή προκειμένου για επιτυχόντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τις αποδοχές του βαθμού που φέρουν κατά την εισαγωγή τους.

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή των σπουδαστών προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., ενώ σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες σχολές ή τμήματα, συμπληρώνεται από επιτυχόντες άλλης σχολής ή τμήματος με σειρά προτεραιότητας που ορίζεται από τον Αρχηγό του Π.Σ. στην προκήρυξη. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν θέσεις εντός τριμήνου από την εισαγωγή των επιτυχόντων, τότε καλούνται προς κάλυψη των θέσεων οι πρώτοι επιλαχόντες από τον πίνακα επιτυχόντων. Φυσικά, η προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice. gr), για την ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Π.Σ., ενώ το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων δημοσιοποιείται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή, ενώ οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

 

Προσόντα εισαγωγής και κωλύματα κατάταξης υποψηφίων

Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες πρέπει αρχικά να είναι Έλληνες πολίτες και παράλληλα να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις προαναφερόμενες σχολές ή τμήματα. Επίσης, οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ενώ οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους. Ακόμη, οφείλουν να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας.

Επιπλέον, πρέπει να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Π.Σ. διατάξεις. Επίσης, πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ) καθώς και πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Συγχρόνως, πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμού (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά.

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στις σχολές αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους, να μην είναι χρήστες ναρκωτικών και να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική). Επιπλέον, για όσους είχαν προσληφθεί στο Π.Σ. ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι ηλικίας μέχρι 33 ετών, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις.

Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι ο τόπος, ο χρόνος διεξαγωγής και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, για τα οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη θα αναρτηθούν με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
3
=