Αγγλόφωνη Ακαδημία Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2019-08-14, 06:14:44
Αγγλόφωνη Ακαδημία Βόλου

Του Δημήτρη Αντωνίου, Καθηγητή Αγγλικής Β.Α., Kατόχου Masters Παιδαγωγικής και Γλωσσολογίας aglo.academia@gmail.com

Η Αγγλόφωνη Ακαδημία είναι ένας εκπαιδευτικός και πολιτισμικός φορέας, στόχος του οποίου είναι η συνεχής και αδιάλειπτη καλλιέργεια και βελτίωση της Αγγλικής γλώσσας αλλά και της Αγγλοσαξονικής κουλτούρας με την οποία η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και εμπλουτισμένη.

Η σημερινή πραγματικότητα:

Στην Ελλάδα, καθώς και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, η Αγγλική γλώσσα συμβαίνει να είναι η δεύτερη επικρατούσα ομιλούμενη γλώσσα, μετά την μητρική. Ωστόσο, ενώ γονείς και μαθητές επενδύουν σημαντικό χρόνο και χρήμα για την απόκτηση της γνώσης της Αγγλικής, κι αφού την αποκτήσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όπως γίνεται, όποτε γίνεται και από όποιους γίνεται, αυτή η γνώση, στις πλείστες των περιπτώσεων, παραμένει σε τίτλους γλωσσομάθειας, τα λεγόμενα English Language Certificates, χωρίς να γίνεται ουσιαστική χρήση της γλώσσας, μετά την απόκτηση των τίτλων Αγγλομάθειας.

Στην καλύτερη περίπτωση, η χρήση της Αγγλικής γίνεται παθητική, δηλαδή μόνο ακούγοντάς την ή διαβάζοντάς την, και αναφερόμαστε στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο.

Σε ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν αρκετές χιλιάδες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και τα επικρατέστερα μεταξύ αυτών συμβαίνει να είναι της Αγγλικής γλώσσας. Πέραν όμως των επισήμως λειτουργούντων φροντιστηρίων, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ιδιώτες που επίσης διδάσκουν την γλώσσα, τα λεγόμενα ιδιαίτερα μαθήματα.

Η ποιότητα, η διδασκαλία, τα συστήματα διδασκαλίας, οι μέθοδοι διδασκαλίας, τα βιβλία που χρησιμοποιούνται κλπ. τόσο μεταξύ των φροντιστηρίων όσο και μεταξύ των ιδιωτών, υπάρχουν τεράστιες διαφορές.

Η πολιτεία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αδυνατούσε να ελέγξει συστηματικά τι συνέβαινε σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, πολύ περισσότερο στα ιδιαίτερα μαθήματα, πέρα από τον έλεγχο, εάν οι διδάσκοντες είχαν ή έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, άδεια διδασκαλίας, πτυχία πανεπιστημίου κλπ.

Η Αγγλόφωνη Ακαδημία Βόλου θα μπορούσε κάλλιστα να συμβάλει ουσιαστικά και σημαντικά στις νέες απαιτήσεις των καιρών, ως εξής:

1. Θα είναι ένας ανεξάρτητος γλωσσικός, γλωσσολογικός, πολιτισμικός και διδακτικός φορέας που θα ασχολείται με τη συντήρηση, βελτίωση και καλλιέργεια της Αγγλικής, με έμφαση στον δημόσιο προφορικό λόγο σε επίπεδο ενηλίκων και για κατόχους Proficiency διαφόρων φορέων.

2. Η Αγγλόφωνη Ακαδημία Βόλου θα είναι στελεχωμένη με άτομα αδιαμφισβήτου κύρους και πανεπιστημιακής κατάρτισης που αποκτήθηκε σε Αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή και της ημεδαπής.

3. Θα προσφέρει ύλη και οδηγίες σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, τις γνώσεις τους αλλά και τους τρόπους μετάδοσης και μεταφύτευσης της γνώσης.

4. Θα διοργανώνει σεμινάρια στην Αγγλική σε δημόσιους χώρους που οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί χωρίς καμία επιβάρυνση ή ελάχιστη ενίοτε για κάλυψη απαραιτήτων εξόδων, επισκέψεις διακεκριμένων ομιλητών, πανεπιστημιακών κλπ.

5. Θα λειτουργεί σαν ένας φορέας προσφοράς υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς που έχουν απόλυτη ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των τρόπων διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσης.

6. Θα δημοσιεύει σε καθημερινή βάση στον τοπικό τύπο ύλη, τόσο χρήσιμη, όσο και πολύτιμη για όλους τους χρήστες της Αγγλικής γλώσσας.

7. Θα εκδίδει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, είτε εβδομαδιαία είτε ανά δεκαπενθήμερο, ένα έντυπο που θα μπορούν να προμηθεύονται οι πάντες σε μία συμβολικά χαμηλή τιμή.

8.Θα δέχεται εισηγήσεις και θα αξιοποιεί ιδέες και προτάσεις των ειδικών, εφόσον αυτές οι προτάσεις αφορούν και ωφελούν τους καθημερινούς χρήστες της Αγγλικής.

9.Θα οργανώσει και θα στελεχώσει με καταξιωμένους επιστήμονες, Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας, κάτι που η περιοχή έχει απόλυτη ανάγκη και όφειλε να είχε γίνει προ πολλού.

Η μετάφραση από μια γλώσσα στην άλλη και αντίστροφα, δυστυχώς στην πατρίδα μας έχει αφεθεί έρμαιο της περιφρόνησης και απαξίωσης και έτσι πρόσφερε έδαφος σε οποιουσδήποτε κατέχουν έστω και στοιχειωδώς τις δύο γλώσσες να επαγγέλλονται ως επαγγελματίες.

Η μετάφραση είναι μία από τις δεξιότητες, με την οποία βελτιώνουμε απεριόριστα την ίδια μας την μητρική γλώσσα.

Είναι γεγονός πως στην πόλη μας υπάρχουν ικανότατοι μεταφραστές που είτε παραμένουν στην αφάνεια, είτε υποαπασχολούνται, είτε υποτιμούνται. Καιρός είναι να αξιοποιηθεί αυτό το ανθρώπινο δυναμικό προς όφελος όχι μόνο των νέων ανθρώπων αλλά και πολλών επαγγελματιών.

10. Ως Αγγλόφωνη Ακαδημία θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που θα έπρεπε να προσφέρονται προ πολλού από κάποιον φορέα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Στην Ελλάδα υπάρχει μία μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που περιμένει τα πάντα από την πολιτεία.

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης, αυτός έρχεται να συμπληρώσει τα κενά που υπάρχουν στον δημόσιο τομέα.

Σε σχέση με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών γενικά, και της Αγγλικής πιο συγκεκριμένα, η Αγγλόφωνη Ακαδημία θα λειτουργήσει ως παράγοντας βελτίωσης και εκσυγχρονισμού τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Μια δεύτερη γλώσσα, μετά την μητρική μας, όπως είναι η Αγγλική, όφειλε να είναι ισότιμη, ισάξια και εξίσου εύχρηστη, όπως η μητρική μας, τουλάχιστον μεταξύ των ανθρώπων της διανόησης και της μορφωμένης τάξης των πολιτών.

Η απόκτηση των διαφόρων τίτλων γλωσσομάθειας ή αγγλομάθειας, στη σημερινή τους μορφή, είναι μόνο το θεμέλιο και η απαρχή της εκμάθησης μιας γλώσσας, μετά την απόκτηση των διαφόρων τίτλων πρέπει να αρχίζει η συνεχής και διά βίου βελτίωση της γλώσσας.

Τι δεν προσφέρεται σήμερα συστηματικά μετά την απόκτηση των διαφόρων τίτλων γλωσσομάθειας, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκμάθησης, στις περισσότερες περιπτώσεις:

1. Maintenance and reinforcement courses, μαθήματα συντήρησης και ενίσχυσης της γλώσσας. Αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να συνεχίζουν, να βελτιώνουν και να ενισχύουν την ήδη αποκτηθείσα γνώση της γλώσσας. Η γλώσσα είναι ο πλέον ζωτικός οργανισμός του ανθρώπου και από τη φύση του απαιτεί διαρκή και αδιάκοπη καλλιέργεια.

2. Phonetics. Ο αγγλικός ορισμός του όρου phonetics είναι η μελέτη των ήχων της ομιλίας στη γλωσσολογία. In linguistics, phonetics is the study of the speech sounds. Αυτή η τόσο σημαντική πτυχή της Αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα, δυστυχώς, για τους περισσότερους χρήστες, ακόμα και διδάσκοντες τη γλώσσα, τυγχάνει να είναι άγνωστη.

3. Debate. Ο όρος έχει λάβει κυρίως πολιτική χρήση παγκοσμίως και σημαίνει δημόσια αντιπαράθεση, συνήθως προ των εκλογών και μεταξύ δύο εκ των κυριοτέρων πολιτικών αντιπάλων.

Στην Αμερική, αλλά και στην Αγγλία, ενδεχομένως και σε άλλες χώρες, αυτή η δεξιότητα διδάσκεται τόσο στην δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Θυμάμαι έντονα το debate μεταξύ της Νομικής Σχολής του Harvard και της αντίστοιχης σχολής του Πανεπιστημίου της Oxford, με θέμα «Ο πόλεμος στο Βιετνάμ». Περιττό να τονιστεί πως οι της Οξφόρδης ήταν εναντίον, ενώ υπέρ του πολέμου ήταν οι Αμερικανοί φοιτητές. Η πραγματική μαγεία του debate ήταν τα αδιάσειστα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν και οι μεν και οι δε, η πειθαρχία στο χρόνο, αλλά και ο σεβασμός στον αντίπαλο που δεν επέτρεπε λαϊκισμούς και φτωχά παραδείγματα.

Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να μαθαίνουν να προβάλουν τις θέσεις τους, είτε στη γλώσσα τους, είτε σε άλλη γλώσσα, με πειστικότητα και αδιάψευστα επιχειρήματα και όχι όπως «διδάσκουν», από τα παράθυρα καθημερινά οι δικοί μας πολιτικοί.

4. Public Dialogue in English.Δημόσιος διάλογος στα Αγγλικά. Απ’ ότι γνωρίζω αυτή η δεξιότητα διδάσκεται στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΑ και τη θεωρώ πολλή σημαντική πλευρά της γλώσσας.

Τις ξένες γλώσσες δεν τις μαθαίνουμε να τις χρησιμοποιούμε μόνο με τους φίλους μας, με τους τουρίστες ή σε μικρές ομάδες, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιούμε και ενώπιον του κοινού. Για να γίνει όμως αυτό, ο δημοσίως ομιλών πρέπει να διαθέτει αυτοπεποίθηση, σωστή άρθρωση, σωστή προφορά, σωστή επιλογή λεξιλογίου κλπ. Αυτά δεν τα αποκτά κανείς από μόνος του, πρέπει να τα διδαχθεί από αυτούς που κατέχουν το αντικείμενο.

5. Narration in English.Διήγηση στα Αγγλικά. Η διήγηση, είτε γίνεται στη μητρική μας γλώσσα, είτε σε μια άλλη γλώσσα, δεν παύει να έχει την αίγλη και τη γοητεία της, αρκεί ο διηγητής και το ακροατήριο να μοιράζονται και να απολαμβάνουν αυτού του είδους την επικοινωνία.

Η διήγηση υπήρξε από αρχαιοτάτων χρόνων το πλέον αποτελεσματικό μέσον διδασκαλίας της γλώσσας, ολόκληρα τα ομηρικά έπη διασώθηκαν χάρις στη διήγηση. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του γράφοντος υπό τον τίτλο «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ» «FOLKTALES FROM THESSALY AND AESOP’S FABLES».

Το βιβλίο είναι ιδανικό για μικρά παιδιά που διδάσκονται Αγγλικά αλλά και για μεγάλους, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους και ιδιαίτερα την μεταφραστική τους ικανότητα. Ένα εξαιρετικό δώρο για τις θερινές διακοπές. (Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το βιβλίο καλώντας στο 24210-53598).

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
1
=