Ευφυής γεωργία

Τελευταία ενημέρωση: 2019-08-14, 06:11:09
Ευφυής γεωργία

Του Βασίλη Χατζόπουλου, Γεωπόνου Περιφερειακού Συμβούλου Μαγνησίας

Ηευφυής γεωργία είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες, πρόκειται για συνδυασμό επιστημονικής έρευνας και γνώσης δεδομένων και πρακτικής εμπειρίας, με σκοπό την υποστήριξη των παραγωγών στην λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την διαχείριση της παραγωγής της.

Στην πράξη η ευφυής γεωργία αποτελεί ένα παραγωγικό σύστημα που αξιοποιεί τα επιτεύγματα και δημιουργήματα της τεχνολογίας - εξοπλισμοί ακριβείας, internet, αισθητήρες και ενεργοποιητές συστήματα γεωγραφικής τοποθέτησης, δορυφόροι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρομποτική.

Η ευφυής γεωργία χρησιμοποιεί συγκεκριμένες διαδικασίες στην λήψη αποφάσεων διαχείρισής της με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών και προγραμματισμένων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας αποθήκευσης και διάδοσης δεδομένων.

Η ευφυής γεωργία συνδυάζει όλους τους συντελεστές παραγωγής (έδαφος - κλίμα - εργασία - κεφάλαιο - εισροές) και βελτιώνει την παραγωγικότητα και παράλληλα αξιοποιεί την επιστημονική γνώση και την γεωργική έρευνα.

Ενα παράδειγμα αποτελεί το Ινστιτούτο Εδαφικών Πόρων που προωθεί την ψηφιακή γεωργία μέσα από ένα σύστημα ηλεκτρονικής παροχής οδηγιών λίπανσης διαφόρων καλλιεργειών.

Η καινοτομία του ανωτέρου έργου είναι ότι επιτρέπει στον χρήστη κάνοντας «κλικ» σε οποιοδήποτε αγροτεμάχιο που έχει εντοπισθεί προηγουμένως μέσω GPS να έχει άμεση πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών όπως: φυσική και χημική ανάλυση του εδάφους, γενικά στοιχεία για την περιοχή, συμβουλές για ορθολογική λίπανση για μία σειρά καλλιεργειών που μπορούν να αναπτυχθούν στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

Ολα τα παραπάνω τα οποία ασφαλώς καταδεικνύουν τα σημαντικά οφέλη σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο από την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας κινδυνεύουν να παραμείνουν «κενό γράμμα», εάν δεν προβλεφθεί και οργανωθεί από την πολιτεία ένα σύστημα που θα επιτρέπει και θα καθιστά και τον πιο απομακρυσμένο παραγωγό της χώρας μας κοινωνό της νέας αυτής τεχνολογικής εξέλιξης.

Προς τούτο, αποτελεί ευθύνη της πολιτείας, της κεντρικής εξουσίας η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών λήψης και παροχής απαραίτητων δεδομένων τα οποία με την συμβολή της επιστημονικής κοινότητας της χώρας θα πρέπει ακολούθως να μετασχηματιστούν σε μια αξιόπιστη και ευκόλως υιοθετούμενη από τον παραγωγό καλλιεργητική οδηγία.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
8
=