Η Θεσσαλία ο εθνικός μας σιτοβολώνας

Τελευταία ενημέρωση: 2018-10-17, 12:44:15
Η Θεσσαλία ο εθνικός μας σιτοβολώνας

Του Νικόλαου Κων. Κασσανδρινού
 

 

Οκτώβριος του 2018 ημέρα Κυριακή, 7ην του αυτού μηνός.

Ο συμπαθέστατος εκδρομικός όμιλος ΝΕΑ ΖΩΗ της πόλεώς μας, με το εμπνευσμένο πρόγραμμά του έδωσε εκ τους συμπολίτες-συμπολίτισσες για μια ακόμη φορά μίαν εύμορφη Κυριακή γεμάτη από συγκινήσεις, θρησκευτικού και ιστορικού περιεχομένου γνωρίζοντας τον εθνικόν μας σιτοβολώνα την ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΣ. Η πεδιάδα της Θεσσαλίας χωρίζεται σε δυο τμήματα, το ανατολικόν και το δυτικόν από τα όρη ΚΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙ και καταλήγουν εις τον Παγασητικόν Κόλπον είναι το ακρωτήριον Αγκίστρι. Νομός Λαρίσης και νομός Τρικάλων.

Το ξεκίνημα ώρα 08:00 έγινε από εντολή της αρχηγού κ. Μισοπαπά εις τον οδηγόν του οχήματος κ. Μούτσιον αλλά γενικός αρχηγός της εκδρομής ήταν το διοικητικόν συμβούλιον. Όλοι οι εκδρομείς έκαναν την καθιερωμένη προσευχήν και αμέσως η έξοχη διαδρομή μέσα στην κυοφορούσα (ρήμα κυοφορώ(-ρέω) πεδιάδα ο περιηγητής ξεχωρίζει την αλλαγή του εδάφους και θυμάται εις το μάθημα, τι είναι οι δώδεκα μήνες του έτους, θα αναφέρω μόνον για τον ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ σχολική περίοδος 1944. Οκτώβριος και δεν έσπειρες λίγο σιτάρι θα κάνεις... Με καλούς οιωνούς τον Ιούνιον η ΜΑΝΑ ΓΗ θα δώσει τα αγαθά της εις τον Άνθρωπον! Συνεχίζοντας την εύμορφη διαδρομή το πρόγραμμα είχε την πρόβλεψιν εις το γραφικόν χωρίον ΔΗΜΗΤΡΑ (τώρα αρχίζουμε να διακρίνομε τους πρόποδες του Κισσάβου ή ΟΣΣΗΣ να παρακολουθήσουμε την Θείαν Λειτουργίαν εις τον ιερόν ναόν του Αγίου Αθανασίου του χωρίου ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ώραν 8:55 άφιξις και η είσοδος εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Αθανασίου την στιγμήν που το μάθημα (αρχή της Θείας Λειτουργίας). Σήμερον σωτηρία τω κόσμω γέγονεν. Άσωμεν τω αναστάντι εκ τάφου και αρχηγώ, της ζωής ημών... Ο ιερεύς Ευάγγελος Σκαφιδάς και ο Ιεροψάλτης κύριος Σκοινάς Ιωάννης, μας εδέχθησαν και μας έδωσαν και θέσεις εις το αναλόγιον με παραδοσιακήν και μυστικιστικήν αγκάλην και λάβαμε εντολήν και απαγγείλαμε μαθήματα! Ο ιερεύς μυστικιστικός και ο ιεροψάλτης καλλίφωνος άριστος γνώστης των μαθημάτων της βυζαντινής – παραδοσιακής μουσικής μας μέσα στην Θεσσαλικήν πεδιάδα γνωρίσαμε όλο το Μεγαλείον της Ελλάδος ο Γκαίτε είπε ότι είναι ο ΝΟΥΣ και η Καρδία δια τον Άνθρωπον είναι η ΕΛΛΑΣ διά την Ανθρωπότητα!

Ώρα 10:50 η Θεία Λειτουργία έλαβε τέλος, ο ιερεύς αφού μας έδωσε τον άρτον (αντίδωρον) μας έδωσε και πέντε λειτουργές Άρτους) για την συνέχεια της εκδρομής διά την επίσκεψιν εις την Ιεράν Μονήν του Ιωάννου Προδρόμου και της Ι. Μονής του ΔΑΜΙΑΝΟΥ εκ ΚΙΣΣΑΒΟΥ που εορτάζει 14 Φεβρουαρίου.

Ώρα 11:45 συνέχεια της εκδρομής, τώρα βέβαια στις γραφικές πλαγιές της Όσσης (ΟΣΣΑ=ΦΗΜΗ) και ΚΙΣΣΑΒΟΣ από αφήγησιν εννενηντάχρονου κατοίκου της κωμοπόλεως ΑΝΑΤΟΛΗ 1.050 μ. υψόμετρον μας έδωσε την γνώσιν ότι πολλές ΚΙΣΣΕΣ, συμπαθητικά (πτηνά) έκραζον = κράζω ως Κίσσα = ΚΙΣΣΑΒΙΖΩ ήταν το ενδιαίτημά τους, χαρίζοντας την γοητεία τους στις γόνιμες πλαγιές της ΟΣΣΗΣ όλα τα καρποφόρα δένδρα έδειχναν μια θεϊκήν ευφορία μηλιές, καρυδιές, καστανιές, ροιές = ροδιές, ο Κίσσαβος γεμάτος γοητεία και έλξη σε προσκαλεί και θα σε φιλέψει.

Ώρα 12:15 άφιξις εις ιεράν μονήν του Ιωάννου του Προδρόμου και του Δαμιανού του εκ ΚΙΣΣΑΒΟΥ. Εορτάζει την 14η Φεβρουαρίου. Είναι σε ύψος του όρους 1.100 μέτρα ειδυλλιακόν, το κτίσμα είναι από το 1604 ο Ναός και οι βοηθητικοί χώροι έχουν το ύφος (αρχιτεκτονική) της φυσικής καλλονής της ΟΣΣΗΣ, η ζωγραφική, η ξυλογλυπτική, τα εν γένει ανάκλιντρα τράπεζες και τα σκεύη. Επίσης και το ενδιαίτημα με πολλά θηλαστικά όλα σε κατάστασιν ΑΡΜΟΝΙΑΣ προ της εισόδου της Μονής η μεγάλη βελανιδιά δίδει την φιλοξενία της, τόπος γεμάτος από ΕΥΛΟΓΙΑ! Η ηγουμένη ΘΕΟΔΕΚΤΗ πλήρης χαράς μας εδέχτηκε μας οδήγησε εις τον ιερόν ναόν και ομίλησε για την ιστορία του Μοναστηρίου, είναι απλοϊκή και η επιθυμία της να την προσφωνούμε Γερόντισσα όχι ΗΓΟΥΜΕΝΗ. Είναι μεγάλη φυσιογνωμία, γνωρίζει τέλεια την θεολογίαν – ιστορίαν – κοινωνιολογία. Εις το Αρχονταρίκιον που μας εδέχθη, μας εφίλεψε άρτον, θερμόν ποτόν, γλύκισμα και το ύδωρ του Κισσάβου. Μας ομίλησε για την ζωήν που μας χάρισε ο παντοδύναμος ΘΕΟΣ και μας έδωσε συμβουλές για την εν γένει ζωήν που πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος... Είναι δεινή ΡΗΤΩΡ χειρίζεται την ελληνική γλώσσα τέλεια, ΕΥΓΕ!

Ώρα 13:55 αποχαιρετισμός της μικρής μοναστικής κοινωνίας και επίσκεψης εις τα Αμπελάκια, φημισμένο χωρίον εις την επαρχίαν της Λαρίσης επί της Όσσης ονομαστόν διά της ιδρύσεως και λειτουργίας (1788-1811) προτύπου συνεταιρισμού όλων των κατοίκων του όστις ανέπτυξε σπουδαίως την βιοτεχνίαν και το εμπόριον των Αμπελακίων. Λόγω μεγάλης οικοδομικής δραστηριότητος που γίνεται σε πολλά κτίσματα των Αμπελακίων, καθώς και του συνεταιρισμού δεν ήταν ευνοϊκή η πρόσβασις. Ελπίζω σε μελλοντική μας εκδρομή.

Τέλος εκδρομής, επιστροφή και άφιξης εις ΒΟΛΟΝ, ώρα 18:40. Ενθουσιασμένοι και ευχαριστούμε την ΝΕΑ ΖΩΗ με ευχή για νέες επιτυχίες.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
2
=