Η κατάντια της εσκεμμένης, θεμιτής, παραπληροφόρησης

Τελευταία ενημέρωση: 2018-07-18, 11:22:05
Η κατάντια της εσκεμμένης, θεμιτής, παραπληροφόρησης

Του Τάσου Γ. Καπουρνιώτη, Αρχιτέκτονα

e-mail anatasos1@yahoo.gr

 

Τις μέρες αυτές παρακολουθήσαμε και πιθανόν να υπάρχει και συνέχεια, την ανταλλαγή αμφισβητούμενου (ως προς τις προθέσεις) περιεχομένου επιστολών της προέδρου του τοπικού ΤΕΕ και εκείνων (απαντητικών) των αρμόδιων μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου.

ΑΙΤΙΑ για όλα η κατασκευή των κυκλικών κόμβων.

ΑΙΤΙΑ που έδωσε ετεροχρονισμένα, αφορμή να ειπωθούν πράγματα με έντονη πρόθεση υποβάθμισης του έργου, αλλά και ταυτόχρονα με μεγάλη δόση απωθημένου και κυρίως με εμφανή τον επιδιωκόμενο σκοπό που δεν είναι άλλος από την προσωπική προβολή.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) του οποίου παράρτημα και το τοπικό, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση.

Σκοπός του η προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με το σκεπτικό αυτό αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της εκάστοτε Κυβέρνησης και κατ επέκταση της Διοίκησης.

Ιδιαίτερα: Μελετά, Γνωμοδοτεί, Συλλέγει, Παρέχει, Συμβάλλει, Ενημερώνει, Μετέχει, Διενεργεί.

Σε σχέση με τα μέλη του:

Εκτός των άλλων…. φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους τους, την επιστημονική πρόοδο, την ενημέρωση, επιμόρφωση και συνέχιση της εκπαίδευσή τους…

Όλα τα πιο πάνω και άλλα πολλά, περιγράφονται και μπορούν να γίνουν γνωστά από τον οποιονδήποτε θελήσει να αναζητήσει σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Στην προκειμένη όμως περίπτωση και σε ό,τι αφορά μέρος των αποδεκτών (επιστημονικό προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου) κάποια από αυτά (όπως προστασία του κύρους, κλπ) καταπατήθηκαν.

Παραδόξως και σε αντίθεση με τις κατά καιρούς εξελίξεις και γεγονότα που έχουν να κάνουν με την πορεία των εκάστοτε προέδρων του ΤΕΕ και την ανάδειξή τους σε πολιτικά πρόσωπα, ΠΟΥΘΕΝΑ!... δεν αναφέρεται ότι η προεδρία θα αποτελέσει εφαλτήριο για την πολιτική τους ανάδειξη και σταδιοδρομία.

Από τα τοπικά τεκταινόμενα (βλέπε συγκεκριμένη επιστολή) και ενόψει των προσεχών εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση, έχω την άποψή ότι κάτι τέτοιο ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ!... από αυτές τις ενέργειες της σημερινής προεδρίας (τοπικού ΤΕΕ).

Γιατί ποιος ο λόγος δημοσίευσης της συγκεκριμένης επιστολής αυτή την χρονική περίοδο όταν το έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από τα τέλη του 2017 (εγκαίνια του 1ου κόμβου τον Ιανουάριο του 2018), χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα.

Στους γνώστες και κατ΄ επέκταση σε όλους προκαλεί εύλογη απορία το γιατί ενώ έχουν περάσει 17 χρόνια (από το 2000) και κάτι, από τότε που ο καθηγητής του Π.Θ. και διευθυντής του Εργαστηρίου Οδοποιίας και Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Νίκος Ηλιού, πρότεινε κυκλικούς κόμβους ως λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, τη μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, περιέργως το ΤΕΕ αντέδρασε με παρατηρήσεις κατασκευαστικές τώρα.

Αντέδρασε ετεροχρονισμένα, ενώ είχε όλο τον απαιτούμενο χρόνο και σύμφωνα με το καταστατικό του όφειλε εφόσον το ήθελε, να έχει ελέγξει, να γνωμοδοτήσει και γενικά να κάνει τις παρατηρήσεις του.

Παρόλα αυτά όπως ο Νίκος Ηλιού είπε (σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Ελένη Χάνου του Ταχυδρόμου…) η μόνη αντίδρασή του ήταν συντεχνιακή και κυρίως γραφειοκρατική.

Συγκεκριμένα είπε:

… «Πάντα το ΤΕΕ είχε αντιρρήσεις  για την νομιμότητα του έργου και  απειλούσε να κινηθεί νομικά, μολονότι γνώριζαν ότι ήταν απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Με αυτή άλλωστε τη διαδικασία υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά πάντα όταν προτείναμε κάτι, υπήρχε η απειλή για κλήση μας από τον ανακριτή μετά από αναφορά του ΤΕΕ.

και συνεχίζοντας:

….Πρέπει να αναφέρω ότι η σημερινή διοίκηση του Δήμου Βόλου, προς τιμήν της, συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο στη μελέτη των 5 κόμβων αναγνωρίζοντας την επιστημονική του επάρκεια και εγκυρότητα, αλλά κυρίως γιατί η σύλληψη της ιδέας, η λεπτομερής πολυπαραμετρική επεξεργασία και ο αρχικός σχεδιασμός τους, ήταν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ του Πανεπιστημίου. Δεν γνώριζε καν ποιοι ήμαστε…

και ακόμη:

Οι κυκλικοί κόμβοι και η σημαντική τους συνεισφορά στην ομαλοποίηση των κυκλοφοριακών ροών και στην οδική ασφάλεια, δεν είναι δικές μου ανακαλύψεις ή ιδεοληψίες. Όπου έχουν εφαρμοστεί έχουν δώσει σημαντικές λύσεις σε κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι κατά καιρούς ηγεσίες του Δήμου Βόλου δεν είχαν την «τόλμη» να υιοθετήσουν μέτρα που σε όλη την Ευρώπη δίνουν σημαντικές λύσεις. Τους ενδιέφεραν ίσως σημαντικότερα θέματα που θα χάιδευαν τη ματαιοδοξία τους (πχ. το μεγαλύτερο συρτάκι στον κόσμο), ή ίσως θέματα που θα μπορούσαν να τα κατανοήσουν…

Έπρεπε να κάνουμε λεπτομερή και τεκμηριωμένη παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους 5 κόμβους, για να αρχίσουν να «πιστεύουν» στη λύση αυτή…».

Επίλογος

ΚΑΝΟΝΤΑΣ μια σούμα στα γεγονότα και τα λεγόμενα, θα δούμε πως η πλευρά του ΤΕΕ τις μόνες κινήσεις που έκανε ήταν καθαρά ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣκαι καμιά σχέση δεν είχαν με το μελετητικό και τεχνικό – κατασκευαστικό μέρος, για το οποίο τώρα η πρόεδρός του κόπτεται και είναι υπέρμαχος.

Γενικά τήρησε μια στάση άρνησης, αγνοώντας το επιδιωκόμενο του έργου, δηλαδή το ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

Από την πλευρά του το Πανεπιστήμιο δια μέσου του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσίασε λεπτομερώς το έργο και επομένως ο οποιοσδήποτε ειδικός, πόσω μάλλον το ΤΕΕ είχε την δυνατότητα τότε και έγκαιρα να κάνει τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, υποδείξεις κλπ., κλπ.

Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς ύπαρξής του, που δεν είναι άλλος από το να είναι ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Διοίκησης.

Σαν μέλος του ΤΕΕ με την ιδιότητα του Αρχιτέκτονα, θα περίμενα από τους εκάστοτε εκλεγμένους υπεύθυνους, να ενεργούν για το κοινό όφελος και όχι για να προβάλλονται οι ίδιοι και οι επιδιωκόμενοι σκοποί τους.

Η εποχή των αρχηγών έχει περάσει ανεπιστρεπτί!....

Βρίσκονται εκεί για να υπηρετούν.

Βρίσκονται εκεί ΟΧΙ γιατί είναι οι καλύτεροι, αλλά γιατί οι καλύτεροι ενδιαφέρονται για την επιστήμη, την δημιουργία, την εξέλιξη, την πραγματική πρόοδο και δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με τα συνδικαλιστικά και τις γραφειοκρατίες.

Οι κυκλικοί κόμβοι είναι πρόοδος!...

Η στείρα αντιπολίτευση είναι μιζέρια, είναι κατάντια, είναι υποβάθμιση, ξεπερασμένη μέθοδος επιβολής των ατάλαντων.

Κάθε μελέτη Πανεπιστημίου αποτελεί και μέρος διδασκαλίας!..

Δεν έγινε μόνο γεωμετρικός σχεδιασμός όπως αναφέρει στην επιστολή της η πρόεδρος.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην έχει γίνει οποιοδήποτε από αυτά στα οποία αναφέρεται σαν ελλείψεις, γιατί όλα είναι βασικά στοιχεία της κάθε παρόμοιας μελέτης και ο γεωμετρικός σχεδιασμός όταν γίνει, σε αυτά βασίζεται και αυτά ακολουθεί.

Οι λαϊκίστικες δηλώσεις είναι εύκολο να γίνονται, εκείνο που είναι δύσκολο να γίνει, είναι τα ΕΡΓΑ.

Από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, την ομάδα (τεχνική υπηρεσία) του Δήμου Βόλου απαρτίζουν άρτια καταρτισμένοι Μηχανικοί.

Συμμετέχουν σε όλα τα προγραμματισμένα έργα και αποτελούν πολύτιμο και ταυτόχρονα χρήσιμο εφόδιο της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής.

Στην εποχή του διαδικτύου που η ενημέρωση είναι καθημερινό εφόδιο του καθένα η παραπληροφόρηση είναι προσβολή, υποβίβαση της νοημοσύνης.      

Αντί δηλώσεων, το ΤΕΕ ας καταθέσει μια τουλάχιστον πρόταση για ένα μεγάλο τεχνικό έργο που έχει μελετήσει και ας αφήσει την εύκολη κριτική, γιατί εκτίθεται διαρκώς και ανεπανόρθωτα …

Ο κόσμος έπαψε να τρώει κουτόχορτο, πιθανόν (που ξέρετε) να γουστάρει και τις βρισιές, αυτές που απευθύνονται σε όλους αυτούς που θα ήθελε και ο ίδιος να βρίσει και δεν μπορεί να το κάνει.

Εκείνο που δεν ανέχεται είναι να τον κοροϊδεύουν φαιδρά και με κροκοδείλια δάκρυα.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
7
=