Εισήγηση Αλ. Μεϊκόπουλου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό Δαπανών της Βουλής για το 2016

Τελευταία ενημέρωση: 2015-11-19, 10:57:11
Εισήγηση Αλ. Μεϊκόπουλου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό Δαπανών της Βουλής για το 2016

Την προσπάθεια ευθυγράμμισης της Βουλής με το κοινό αίσθημα μέσα από έναν σοβαρό εξορθολογισμό των δαπανών της για το 2016 επισήμανε όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του γραφείου του, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, στην ομιλία του ως εισηγητής κατά τη συζήτηση επί του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής για το 2014 και του Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής για το 2016.

Ο κ. Μεϊκόπουλος ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2016 ανέρχεται σε 136.016.000 ευρώ και παρουσιάζει μια μείωση της τάξης των 3.906.000 ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, μείωση που αντανακλά την γενικότερη προσπάθεια προσαρμογής της Βουλής στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Η μείωση προέρχεται κυρίως από τις περικοπές στις πιστώσεις για την βασική βουλευτική αποζημίωση και για βουλευτικές παροχές όπως η μίσθωση αυτοκινήτων ή ακόμη η σταθερή και κινητή τηλεφωνία.

Ο κ. Μεϊκόπουλος τόνισε πως για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης γίνεται περιστολή στον βασικό μισθό των βουλευτών, αν και είχαν γίνει μειώσεις στα επιδόματα, όπως χαρακτηριστικά η αποζημίωση για τις επιτροπές που ήταν 292 προ κρίσεως και είναι πλέον 75 ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μείωση κατά 10% της βουλευτικής αποζημίωσης από 1/1/2016. Δηλαδή ο βασικός μισθός των βουλευτών περιστέλλεται συνολικά κατά 38%, εάν προσθέσουμε στην τωρινή μείωση και το 28% από τις περικοπές των περασμένων ετών.

Προβλέπεται ακόμη μείωση του επιδόματος οργάνωσης γραφείου κατά 4,9%, κατάργηση της αποζημίωσης για την συμμετοχή των βουλευτών στα θερινά τμήματα, μείωση κατά 20% των δαπανών χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα αυτοκίνητα προς τους βουλευτές από 01/01/2016, ή ακόμη μείωση των δαπανών για το τίμημα σταθερής τηλεφωνίας προς τους βουλευτές κατά 11,5% και το τίμημα κινητής τηλεφωνίας κατά 13,3% από 01/03/2016.

Επιπλέον, επισήμανε την μεγάλη προσπάθεια της Βουλής να εξορθολογήσει το κτιριακό θέμα με μείωση στα μισθώματα κτιρίων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της Βουλής, χάρη στην επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων μίσθωσης. Χαρακτηριστικό στοιχείο του προϋπολογισμού των δαπανών για την συντήρηση και επισκευή των κτιρίων της είναι, όπως τόνισε, η επενδυτική του κατεύθυνση με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Βουλής, η οποία έχει απώτερο στόχο την σταδιακή αποδέσμευση από τα μισθωμένα κτίρια που στεγάζει τις υπηρεσίες της. Επομένως, η προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών για την αποκατάσταση των ιδιόκτητων κτιρίων της Βουλής αποτελεί μελλοντική απόσβεση, λόγω της εξοικονόμησης που θα προκύψει από την μείωση του αριθμού των μισθωμένων κτιρίων.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
2
=