Νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και χρήση ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων

Τελευταία ενημέρωση: 2014-03-10, 10:30:52
Νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και χρήση ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων

Για τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στις αναθέσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

 

Γράφει η Τζούλια Τσαλίκη -

Περιφερειακή Σύμβουλος

 

Οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18 % του ΑΕΠ -2 τρισ. ευρώ ανά έτος- σε αγορές προμηθειών, έργων και υπηρεσιών. Είναι επομένως κρίσιμο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις να διασφαλίζει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Ταυτόχρονα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίζεται ο ρόλος των δημοσίων συμβάσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εργασίας.

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις είναι μία από τις δώδεκα Δράσεις Προτεραιότητας που τέθηκε από την Πράξη για την Ενιαία Αγορά τον Απρίλιο του 2011.

Μετά από μία έντονη διαδικασία διαβούλευσης οι τρεις Νέες Οδηγίες ψηφίστηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2014. Μάλιστα για πρώτη φορά υπάρχει ξεχωριστή Οδηγία που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης στον τομέα των υπηρεσιών. Η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη-μέλη έχει 24 μήνες στη διάθεσή της για να ενσωματώσει τις Οδηγίες στο Εθνικό Δίκαιο.

Ο βασικός στόχος ήταν να απλοποιηθούν κανόνες και διαδικασίες. Έτσι οι Οδηγίες περιλαμβάνουν:

  • Τη δυνατότητα αυξημένης προσφυγής σε διαπραγματεύσεις και την αγορά από τις αναθέτουσες αρχές προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.
  • Την επέκταση και τη γενίκευση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις δημόσιες συμβάσεις ως μέσο απλοποίησης

Ταυτόχρονα επιδιώκεται ενθάρρυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ τις δημόσιες συμβάσεις: Αυτό επιτυγχάνεται με ελάφρυνση του διοικητικού κόστους, και το διαχωρισμό των συμβάσεων σε μικρότερα τμήματα, καθώς και μείωση των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής ικανότητας.

Επιπλέον η αναθεώρηση στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων συμβάσεων δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια κατά τις διαδικασίες ανάθεσης.

Βασικός πυλώνας της αναθεώρησης Οδηγιών είναι η εφαρμογή των «ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων από αρχής μέχρι τέλους» (από την ηλεκτρονική δημοσίευση των προκηρύξεων μέχρι την ηλεκτρονική πληρωμή) στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι :

  •   Ηλεκτρονική ενημέρωση και ηλεκτρονική πρόσβαση γίνονται υποχρεωτικές: 24 μήνες μετά την θέση των Οδηγιών σε ισχύ (περίοδος μετάβασης)
  •   Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή για τις Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές: 36 μήνες μετά την θέση σε ισχύ
  •   Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές : 54 μήνες μετά την θέση σε ισχύ

Για την εφαρμογή των παραπάνω ψηφίζεται στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας Οδηγία για τη θέσπιση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις που θα είναι αποδεκτό από όλες τις χώρες της ΕΕ.

Όλες αυτές οι εξελίξεις κατέληξε η κ. Τσαλίκη επιφέρουν κοσμογονικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας δημοσίου και επιχειρήσεων. Είναι φανερό ότι οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις δεν αφορούν την υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής, στο οποίο απλώς θα αναπαράγονται οι διαδικασίες βάσει εντύπων· είναι μια ευκαιρία να αναθεωρηθεί ριζικά ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η δημόσια διοίκηση.

Στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του το Εθνικό Σύστημα η Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Υπάρχουν όμως πολλά που πρέπει να γίνουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιτύχουμε καθαρές και διαφανείς διαδικασίες, χαμηλά επίπεδα διαφθοράς, υψηλό επαγγελματισμό, καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τον αγοραστή και εύκολη πρόσβαση στους δημόσιους διαγωνισμούς για τον προμηθευτή.

Ετσι μόνο θα διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων αίτημα που σε περιόδους οικονομικής κρίσης και δοκιμασίας, όπως αυτή που ζούμε, γίνεται ακόμη επιτακτικότερο.

*Απόσπασμα της ομιλίας της Τζούλιας Τσαλίκη σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών - ΣΑΤΕ και πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών την προηγούμενη Πέμπτη 6 Μαρτίου.

 

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
5
=