Διαγωνισμός για τα υγρά απόβλητα από τον ΟΛΠ

Τελευταία ενημέρωση: 2013-08-21, 18:11:50
Διαγωνισμός για τα υγρά απόβλητα από τον ΟΛΠ

Ο παραχωρησιούχος θα υποχρεούται να αποδίδει στον ΟΛΠ ΑΕ ποσοστό επί των εισπραττόμενων τελών και τιμολογίων

Σε διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την παραλαβή και διαχείριση των υγρών αποβλήτων πλοίων, με τη δημιουργία ταυτόχρονα χερσαίας εγκατάστασης, περιμετρικά ή κοντά στη λιμενική ζώνη του ΟΛΠ, με παραχώρησή της στον Οργανισμό, μετά τη λήξη της σύμβασης, αναμένεται να προχωρήσει, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.

Η θαλάσσια περιοχή της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ ΑΕ εκτείνεται από τον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά μέχρι τον λιμενίσκο Περάματος και την περιοχή Κυνόσουρας Σαλαμίνας, ενώ η διάρκεια της σύμβασης του έργου, η έναρξη της οποίας, δεν θα γίνει νωρίτερα από την 31/07/2014, αναμένεται να καθορισθεί με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο οποίος θα λάβει υπόψη του και το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης.

Το κόστος παροχής των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων θα καλύπτεται από τα πλοία, ενώ ο παραχωρησιούχος που θα αναλάβει το έργο, θα πληρώνεται για την παροχή των υπηρεσιών του με δική του μέριμνα και ευθύνη.

Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα καθορισμένα από τον ΟΛΠ Α.Ε. "Τέλη και Τιμολόγια παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων".

Ο παραχωρησιούχος θα υποχρεούται να αποδίδει στον ΟΛΠ ΑΕ ποσοστό επί των εισπραττόμενων τελών και τιμολογίων, το οποίο είναι αναγκαίο για την παροχή από τον ΟΛΠ ΑΕ υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας σχετιζόμενων με τη λειτουργία του λιμένα (εκβαθύνσεις λιμένος, καθαρισμοί - απορρυπάνσεις, προστασία δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος κλπ).

Σημειώνεται δε, ότι για την αποτροπή της ρύπανσης των θαλασσών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τον περιορισμό της απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, έχει εκδοθεί η Οδηγία 2000/59/ΕΚ, η οποία επιβάλει στους λιμένες να διαθέτουν λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, κατάλληλες να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων.

Σήμερα τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων από θαλάσσης και ξηράς ο ΟΛΠ την έχει αναθέσει σε δύο εταιρείες και ο σχετικός διαγωνισμός γίνεται κάθε πέντε χρόνια.

Ο ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ που επανεγκρίνεται ανά τριετία από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ το κόστος της παροχής υπηρεσιών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων πλοίων, καλύπτεται από τα πλοία, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τα Τέλη και Τιμολόγια παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων στον Λιμένα Πειραιά έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, είναι δημοσιευμένα σε ΦΕΚ και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ στο διαδίκτυο.

 

.protothema.gr

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
8
=