Τα κριτήρια για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Τελευταία ενημέρωση: 2013-01-10, 02:20:10
Τα κριτήρια για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων


Ειδική ρύθμιση γίνεται για τη μετακίνηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης του, με την οποία λαμβάνεται πρόνοια για την άμεση εργασιακή του αποκατάσταση.

Οι σπουδές, η προϋπηρεσία, η υπηρεσιακή αξιολόγηση, η οικογενειακή κατάσταση και οι φορείς προέλευσης και υποδοχής (εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο ή υπουργείο με τον φορέα υποδοχής) είναι τα κριτήρια για την μετάταξη και μεταφορά προσωπικού του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης.

Ειδικότερα, η διαδικασία της μετάταξης, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα στάδια:

- Υποβολή αιτημάτων από τα υπουργεία που έχουν ανάγκες σε προσωπικό.

- Ανακοίνωση υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κάλυψη των αναγκών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων και γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11.

- Υποβολή δήλωσης προτίμησης στο ΑΣΕΠ από τους υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότητα και έλεγχος των στοιχείων τους από τους φορείς προέλευσης.

- Έκδοση πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ.

- Εκδοση απόφασης για τη μετάταξη των υπαλλήλων από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, τα υπουργεία που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Στη συνέχεια το τριμελές συμβούλιο (εκπρόσωποι από ΑΣΕΠ, υπουργείο Οικονομικών και υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης), αφού συγκεντρώσει το σύνολο των αιτημάτων των υπουργείων, εκδίδει εντός 15 ημερών αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να μετακινηθεί σε κάθε υπουργείο. Ακολούθως, εκδίδεται η ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίζοντας τη σειρά προτεραιότητας των υπουργείων με την οποία θα καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες τους, τον αριθμό των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε υπουργείο και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η κατάταξη των υπαλλήλων.

Εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, οι προς μετάταξη υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση προς το ΑΣΕΠ. Η σειρά προτίμησης του προς μετάταξη υπαλλήλου καθορίζεται από την αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης προς το ΑΣΕΠ.

Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δικαιολογητικά όπως τίτλοι σπουδών, αποδεικτικό γλωσσομάθειας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ, στο οποίο έχουν διαβιβαστεί οι πίνακες και οι αιτήσεις Προτίμησης, καταχωρίζει τη βαθμολογία και ακολούθως εκδίδει ενιαίο πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης των υπαλλήλων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, στην κατάταξη προηγείται κατά σειρά: α) ο υπάλληλος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα, β) η υπάλληλος σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνία γέννησής του, δ) ο υπάλληλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και ε) ο υπάλληλος με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.

Τέλος ειδική ρύθμιση γίνεται για τη μετακίνηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης του, με την οποία λαμβάνεται πρόνοια για την άμεση εργασιακή του αποκατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με το νόμο αυτό κατοχυρώνεται η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων ως πάγια και διαρκής διαδικασία, με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού και τη βέλτιστη αξιοποίησή του, με πρωταρχικό κριτήριο το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
6
=