Από κόσκινο όλες οι υποθέσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού

Τελευταία ενημέρωση: 2017-11-26, 20:53:31
Από κόσκινο όλες οι υποθέσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ελεγχο στις «ώριμες» υποθέσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού θα πραγματοποιήσουν οι θεσμοί την ερχόμενη Τρίτη. Η πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού μπαίνει στην ατζέντα των θεσμών αμέσως μετά το θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που θα είναι το αντικείμενο των επαφών που θα γίνουν αύριο Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν ζητήσει στοιχεία για την πορεία της πρώτης «φουρνιάς» των υποθέσεων που εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Αύγουστο και οι οποίες έχουν ρυθμιστεί. Πρόκειται για 24 υποθέσεις επιχειρηματικών χρεών, σε όλο το εύρος ύψους οφειλής, οι οποίες αναμένεται να δώσουν στους δανειστές την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργικότητα και τα κενά του εξωδικαστικού μηχανισμού στην πράξη.

Από την έναρξη της λειτουργίας του μηχανισμού, στις 3 Αυγούστου, έως τις αρχές Νοεμβρίου, περισσότερες από 10.300 επιχειρήσεις έχουν προσέλθει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Από αυτές, 7.791 έχουν προχωρήσει στην καταχώρηση των βασικών στοιχείων της αίτησης, οι 1.579 έχουν επιτυχή συμμόρφωση, ενώ για 1.956 ενδιαφερόμενους η συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν ήταν επιτυχής, κυρίως επειδή πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

Τουλάχιστον ένα αρχείο έχουν επισυνάψει 690 επιχειρήσεις, ενώ 240 έχουν ήδη υποβάλει και έχουν προχωρήσει παρακάτω στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Από αυτές τις 240, οι 90 έχουν προχωρήσει σε διμερείς διαπραγματεύσεις χωρίς την παρουσία συντονιστή, καθώς η επιχείρηση οφείλει σε έναν πιστωτή πάνω από το 85% του χρέους της, και για τις υπόλοιπες 150 υπάρχει συντονιστής. Από τις 150 αιτήσεις που έχουν ανατεθεί σε συντονιστή, για τις 18 εκκρεμεί η αποδοχή της ανάθεσης ενώ οι υπόλοιπες 132 αποδέχθηκαν την ανάθεση και διενεργούν τον έλεγχο. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς για τις 27, σε 95 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και για 10 ο έλεγχος εντόπισε ελλείψεις και αναμένεται η συμπλήρωσή τους από οφειλέτη.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού αναβαθμίζεται με συμπλήρωση στοιχείων το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, με μία ακόμη αναβάθμιση να απομένει για τις αρχές Δεκεμβρίου και μία επιπλέον για τις αρχές Ιανουαρίου, προκειμένου τότε να ενσωματωθεί η αυτοματοποιημένη ρύθμιση για τις οφειλές των 20.000 - 50.000 ευρώ.

Τα κριτήρια υπαγωγής Σημειώνεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια υπαγωγής
των επιχειρήσεων με χρέη 20.000 50.000 ευρώ στην αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού έχει αποσταλεί στους θεσμούς και, εφόσον γίνει και επισήμως αποδεκτή, θα εφαρμοστεί άμεσα.

Όπως προβλέπεται, για την αυτοματοποιημένη ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών της κατηγορίας 20.000 - 50.000 ευρώ, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- η επιχείρηση να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού (4469/2017), και επίσης ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των προστίμων και των προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, να είναι ίσος ή μικρότερος από 8.

Με βάση την αυτοματοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών, η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται στις 120 δόσεις, ενώ μπορούν να διαγράφονται στο σύνολό τους τόκοι υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, το 95% των προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Ο υπολογισμός των τοκοχρεωλυτικών δόσεων στην αυτοματοποιημένη διαδικασία θα γίνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975, αν είχε ήδη συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη.

 

 

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
7
=