Τέλη κυκλοφορίας αναλόγως κυβισμού

Τελευταία ενημέρωση: 2010-09-28, 00:00:00
Τέλη κυκλοφορίας αναλόγως κυβισμού
<p>Νέο πλαίσιο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, με το οποίο καταργούνται οι τέσσερις διαφορετικές κλάσεις ταξινόμησης, υιοθετείται το κριτήριο του κυβισμού και ενσωματώνεται ο χωριστός ειδικός φόρος μεγάλου κυβισμού, παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών. Αυξημένα τα τέλη για τους κατόχους καινούργιων αυτοκινήτων, όσων δηλαδή ανήκαν στην κλάση Α' (ταξινόμηση μετά το 2005). Με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα υπολογίζονται τα τέλη για όσα αυτοκίνητα ταξινομηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.<br /> Βάσει του νέου συστήματος: <br /> <strong>Καταργείται το κριτήριο της παλαιότητας</strong>. Για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα έχουν ταξινομηθεί έως και την 31-12-2010 (και για τις μοτοσικλέτες, ασχέτως ημερομηνίας ταξινόμησης) θεσπίζεται ενιαία κλίμακα υπολογισμού με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους.<br /> <strong>Υιοθετείται το κριτήριο του κυβισμού </strong>αλλά με πιο αναλογικό τρόπο. Δημιουργείται μια πιο δίκαιη και αναλογική κλίμακα τελών κυκλοφορίας με την προσθήκη νέων κλιμακίων κυβισμού, προκειμένου το σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό και να ανταποκριθεί περισσότερο στις συνθήκες της αγοράς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.<br /> <strong>Ενσωματώνεται ο χωριστός ειδικός φόρος</strong> μεγάλου κυβισμού στα τέλη. Πρόκειται για τον ειδικό φόρο μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα για όλα τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες άνω των 1.929 κ.εκ., που είχε προβλεφθεί με το ν. 3775/2009. <br /> Τα τέλη κυκλοφορίας 2011 συμπεριλαμβάνουν τον τυχόν ειδικό φόρο οχημάτων μεγάλου κυβισμού. Έτσι, τα νέα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011, σε σύγκριση και με τις συνολικές επιβαρύνσεις των οχημάτων για το 2010, διαμορφώνονται ως εξής:</p> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="147" colspan="2"> <div align="center"><strong>Κλιμάκιο κ.εκ.</strong></div> </td> <td valign="top" width="107"> <div align="center"><strong>Τέλη κυκλοφορίας 2011 (ευρώ)</strong></div> </td> <td valign="top" width="139" colspan="2"> <div align="center"><strong>Τέλη κυκλοφορίας και ειδικός φόρος 2010 (ευρώ)</strong></div> </td> <td valign="top" width="116" colspan="2"> <div align="center"><strong>Διαφορά 2011 έναντι 2010 (ευρώ)</strong></div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66"> <div align="center"><strong>&#160;</strong></div> </td> <td valign="top" width="81"> <div align="center"><strong>&#160;</strong></div> </td> <td valign="top" width="107"> <div align="center"><strong>&#160;</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>Από </strong></div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>έως</strong></div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>Από </strong></div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>έως</strong></div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>Έως</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>300</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>20</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">0</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">68</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">20</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-48</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>301</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>785</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>50</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">28</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">96</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">22</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-46</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>786</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1071</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>110</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">94</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">187</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">16</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-77</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1072</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1357</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>120</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">94</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">187</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">26</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-67</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1358</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1548</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>220</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">184</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">352</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">36</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-132</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1549</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1738</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>240</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">184</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">352</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">56</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-112</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1739</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1928</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>270</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">184</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">352</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">86</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-82</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1929</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>2357</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>600</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">578</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">821</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">22</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-221</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>2358</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>3000</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>800</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">712</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">1130</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">88</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-330</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>3001</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>4000</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1000</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">912</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">1330</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">88</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-330</div> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="66" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>4001</strong></div> </td> <td valign="top" width="81" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>και άνω</strong></div> </td> <td valign="top" width="107" nowrap="nowrap"> <div align="center"><strong>1200</strong></div> </td> <td valign="top" width="61" nowrap="nowrap"> <div align="center">1112</div> </td> <td valign="top" width="78" nowrap="nowrap"> <div align="center">1530</div> </td> <td valign="top" width="52" nowrap="nowrap"> <div align="center">88</div> </td> <td valign="top" width="64" nowrap="nowrap"> <div align="center">-330</div> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <div>Να σημειωθεί πως τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που θα <strong>ταξινομηθούν μετά την 1/1/2011</strong> θα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.</div> <div>Όσον αφορά στα <strong>υπόλοιπα οχήματα</strong> (φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, λεωφορεία, κ.λ.π.), θα υπάρχει αύξηση κατά μέσο όρο 10% σε σχέση με το 2010. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω τέλη δεν έχουν αυξηθεί από το 2009.</div> <div>Οι παραπάνω ρυθμίσεις, θα κατατεθούν στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.</div> <div>&#160;</div>

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
8
=