Κράτος εν κράτει η Siemens

Τελευταία ενημέρωση: 2010-09-23, 00:00:00
Κράτος εν κράτει η Siemens
Σειρά παραβιάσεων της νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών διαπιστώνει στα πορίσματά του το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, αναφορικά με τις προμήθειες μεγάλων νοσοκομείων από την Siemens.<br />Πρόκειται για το δεύτερο πακέτο νοσοκομείων και συμβάσεων που αποστέλλεται στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση Siemens.<br /><br />Στις γενικές παρατηρήσεις επισημαίνεται ότι η Siemens επιτυγχάνοντας συγχώνευση με άλλες ανταγωνίστριες, όπως η Bayer Hellas, η Dade Behring Hellas και η DTP Τσακίρης ΑΕ που συγχωνεύτηκαν στην Siemens Διαγνωστική ΑΕ, κατάφερε να υπεισέλθει στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τις συμβάσεις που δεν είχαν λήξει, ή να συνάψει νέες στις περιπτώσεις διαγωνισμών που είχαν συμμετάσχει οι συγχωνευθείσες.<br /><br />Από το σύνολο των ελέγχων που έγιναν σε όλη τη χώρα, με παραγγελία της Εξεταστικής Επιτροπής, ο Γενικός Επιθεωρητής Υγείας Μιχάλης Σαμπατακάκης καταλήγει ότι «προκύπτουν ενδείξεις για ενδεχόμενη οικονομική βλάβη των ελεγχομένων φορέων ειδικά από την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των δαπανών συντήρησης και προμήθειας αναλωσίμων, που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στις διακηρύξεις προμηθείας του εξοπλισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ως κριτήριο αξιολόγησης της συμφερότερης προσφοράς, το κόστος συντήρησης και προμήθειας των ανταλλακτικών».<br /><br />Όσον αφορά την αποτίμηση και τον προσδιορισμό της οικονομικής βλάβης δεν είναι εφικτή, γιατί προϋποθέτει τη σύγκριση όμοιων μηχανημάτων και αναλωσίμων καθώς και συγκεκριμένη χρονική περίοδο.<br /><br />Σύμφωνα με το δεύτερο πακέτο πορισμάτων που εστάλη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση Siemens και αφορά όσα νοσοκομεία δεν είχαν αποστείλει εκθέσεις ελέγχων προκύπτει:<br />• Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Για την προμήθεια έξι αναπνευστήρων υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων γιατί οι τεχνικές προδιαγραφές δεν εγκρίθηκαν από το ΔΣ, ο συντάκτης των τεχνικών προδιαγραφών ήταν ο ίδιος μέλος της επιτροπής διαγωνισμού και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης, ενώ τεχνικές και οικονομικές προσφορές ανοίχθηκαν ταυτόχρονα. Το ΔΣ κατεκύρωσε το διαγωνισμό στη Siemens. Για την προμήθεια μόνιτορς στο ίδιο νοσοκομείο και πάλι δεν υπήρξε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από το ΔΣ, δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ενώ δεν κοινοποιήθηκε ο χώρος κι ο χρόνος ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Και για τις δύο προμήθειες οι επιθεωρητές θεωρούν ότι θα μπορούσε να είχε γίνει με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό.<br />• Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός: Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων αφενός δεν εφαρμόστηκε ο σχετικός νόμος 2955/01, ενώ αφετέρου η συμμετέχουσα εταιρεία Bayer Diagnosgtics συνενώθηκε κάτω από τη σκέπη της Siemens, με την οποία συνήφθη τελικά η σχετική σύμβαση.<br />• Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ελεγκτών ως προς τις συμβάσεις που συνήψε το ΩΚΚ με την εταιρεία Siemens από το 1995- 2000 στις περισσότερες των περιπτώσεων παρά τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών, με αποφάσεις του ΔΣ, δεν διενεργήθηκαν διαγωνισμοί για λόγους συμβατότητας και προσαρμογής στον προϋπάρξαντα εξοπλισμό. Στις περιπτώσεις, πάντως, που διενεργήθηκε διαγωνισμός δεν κατέστη δυνατό, αναφέρει η έκθεση να ελεγχθούν οι διαδικασίες ελλείψει στοιχείων. Για όλες σχεδόν τις περιπτώσεις πραγματοποιούνταν διαπραγματεύσεις μεταξύ των παραγόντων του ΩΚΚ και της προμηθεύτριας εταιρείας μέχρι την επίτευξη χαμηλότερης τιμής, την οποία το νοσοκομείο θεωρούσε αποδεκτή. Σε όλες τις συμβάσεις προβλεπόταν ότι η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΩΚΚ, ενώ οι προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών διαδικασίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακολουθούνται, ούτε τηρείται το προβλεπόμενο αρχείο, γι' αυτό και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ως προς το παιδοκαρδιοχειρουργικό τμήμα οι διαπραγματεύσεις για προμήθεια χειρουργείου και εξοπλισμού Μονάδας Εντατικής Θεραπείας έγιναν από το ΔΣ χωρίς παραστατικά. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε εταιρεία με χαμηλότερη προσφορά από αυτή της Siemens αποφασίστηκε σε συνεδριάσεις του δ.σ. το καλοκαίρι του 1997 η επιλογή της γερμανικής εταιρείας που προσέφερε 365 εκατ. δρχ έναντι 163 της πραγματικής μειοδότριας.<br /><br />

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
4
=