«Κόπωση» στα φορολογικά έσοδα

Τελευταία ενημέρωση: 2010-08-21, 00:00:00
«Κόπωση» στα φορολογικά έσοδα
Μείωση 39,7% σημείωσε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2010, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5%. Έτσι, το επτάμηνο το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 12.1 δισ. ευρώ από 20.05 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009 και κινείται εντός των στόχων που έχουν τεθεί. <br /><br />Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου επταμήνου του 2010, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί, πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα δημοσιονομικά μέτρα του 2010, όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ κατά δύο μονάδες που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2010.<br /><br />Σύμφωνα με το υπουργείο ο περιορισμός του ελλείμματος από 45,4% το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010 σε 39,7% το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των δαπανών για τόκους τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής των δανείων του Δημοσίου, αλλά και στη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των φορολογικών εσόδων. <br /><br />Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα καθαρά έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. <br /><br />Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην απόδοση μέρους των φορολογικών μέτρων, όπως η πρώτη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, οι αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, στην είσπραξη εσόδων ύψους 805 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008, στην είσπραξη εσόδων ύψους 327 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 116 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους. <br /><br />Οι δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισμού στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 10% έναντι ετήσιου στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 13,2% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8% και οι τόκοι κατά 0,2% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%.<br /><br />Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.326 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών (μείωση κατά 890 εκατ. ευρώ), των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 700 εκατ. ευρώ. και τέλος των δαπανών για μισθούς και συντάξεις κατά 775 εκατ. ευρώ.<br /><br />Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 36,3%, ενώ τα έσοδα του αυξήθηκαν κατά 23,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.<br /><br />
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
4
=