Αυξήθηκαν οι μακροχρόνια άνεργοι

Τελευταία ενημέρωση: 2010-08-10, 00:00:00
Αυξήθηκαν οι μακροχρόνια άνεργοι
<div>&#160;</div> <div>Στα 566.804 άτομα ανήλθαν τον Ιούνιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μικρή μείωση κατά 1,03% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.<br /> Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 177.443 άτομα και εμφανίζονται μειωμένοι κατά 14,69% (30.549 άτομα) σε σχέση με το Μάιο του 2010. <br /> Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 117.576, αυξημένες κατά 3,5% σχετικά με τον Ιούνιο του 2009, οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 31.296, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 53.256 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 28.592. <br /> Οι καθαρές ροές (προσλήψεις μείον απολύσεις και αποχωρήσεις) στην αγορά εργασίας είναι θετικές κατά 4.432 επιπλέον θέσεις εργασίας. Το ίδιο μέγεθος τον Ιούνιο του 2009 είχε αρνητική τιμή -1.910. <br /> Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Ιούνιο ανέρχεται σε 177.443 άτομα από τα οποία οι 171.596 (ποσοστό 96,70%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι και οι 5.847 (ποσοστό 3,30%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. <br /> Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 142.678 άτομα.<br /> Στο σύνολο της χώρας καταγράφηκε: <br /> * Μείωση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 30.549 άτομα, με ποσοστιαία μείωση 14,69%.<br /> * Μείωση των κοινών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 13.342 άτομα, με ποσοστιαία μείωση 7,21%. <br /> * Μείωση των εποχικών επιδοτούμενων ανέργων τουριστικών επαγγελμάτων από τον προηγούμενο μήνα κατά 17.207 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -74,64%.<br /> * Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 11.231 άτομα, με ποσοστιαία μείωση 7,3%. <br /> Το σύνολο των νέων εγγραφών ανέργων που έχουν δικαίωμα επιδότησης αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός του μήνα Ιουνίου ανέρχεται σε 18.399 άτομα, έναντι 7.898 ατόμων του προηγούμενου μήνα. <br /> Σημειώνεται ότι περίπου το 50% των νέων εγγραφών με δικαίωμα επιδότησης τον μήνα Ιούνιο, αφορά σε λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, κυρίως εκπαιδευτικών του δημόσιου και του&#160; ιδιωτικού τομέα. <br /> Υπό το πρίσμα αυτό, εκτιμάται ότι οι εγγραφές νέων «κοινών» ανέργων (δηλαδή, από καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου) με δικαίωμα επιδότησης κατά τον Ιούνιο δεν εμφανίζουν σοβαρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό ανερχόταν σε 30.829 άτομα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. <br /> Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Ιούνιο 2010 ανήλθε σε 566.804 άτομα. Από αυτά 190.087 (33,54%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 376.717 (66,46%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. <br /> Στην Περιφέρεια Αττικής, αναλογεί το 34,09% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το 20,99%.<br /> Στο σύνολο της χώρας καταγράφηκε:<br /> * Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 5.916 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,03%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-22,17%) και στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (-15,49%), ενώ ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής (+2,49%). <br /> * Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 1.507 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 0,80%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εμφανίζεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (+2,35%), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (+2,21%) και στη Περιφέρεια Κρήτης (+2,15%).</div> <div>&#160;</div>
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
4
=