Ο υπολογισμός της σύνταξης για το ΙΚΑ

Τελευταία ενημέρωση: 2010-08-06, 00:00:00
Ο υπολογισμός της σύνταξης για το ΙΚΑ
<div>Στον οδηγό του υπουργείου Εργασίας για το νέο ασφαλιστικό σύστημα περιλαμβάνονται οι νέες ρυθμίσεις για τον τρόπου υπολογισμού της σύνταξης στο ΙΚΑ, καθώς και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τα ειδικά ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, καθώς και για τον ΟΑΕΕ.<br /> Οι συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2014 στο ΙΚΑ, δεν έχουν ουσιαστικά καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. Η πρόβλεψη για 2% για κάθε έτος ασφάλισης από 1/1/2013 και μετά, ισχύει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ, αφού για τα 35 έτη ασφάλισης προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70% επί του συντάξιμου μισθού. <br /> Για όσους, όμως, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού.<br /> Για τον εργαζόμενο που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2015 και συνταξιοδοτείται το έτος αυτό, η σύνταξη του θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών. Το πρώτο ποσό είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 και το δεύτερο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που συμπληρώθηκε από 1/1/2011 και μετά. <br /> <br /> <b>Πώς υπολογίζεται </b><b>η σύνταξη για κάθε περίοδο;</b><br /> Α) Το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συντάξιμες αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέμε δεκαετία, εννοούμε αυτή που λήγει μέχρι το τέλος του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους. <br /> <br /> Β) Το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που συμπληρώνεται από 1/1/2011 και μετά, υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές όλης της περιόδου μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. <br /> <br /> <i>Παράδειγμα</i><br /> <br /> Εργαζόμενος ασφαλισμένος του ΙΚΑ συμπληρώνει το 2015 το 65ο έτος της ηλικίας. Υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1/7/2015 και έχει συμπληρώσει 9.001 ημέρες ασφάλισης. Οι μέσες συντάξιμες αποδοχές των 5 καλύτερων ετών μέχρι 31/12/2014 είναι 1.600 ευρώ και οι μέσες συντάξιμες αποδοχές για το διάστημα μετά την 1/1/2011, επίσης 1.600 ευρώ (περίπτωση μίας φυσιολογικής μισθολογικής εξέλιξης). <br /> <br /> α) Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο των ετών ασφάλισης με το παλιό καθεστώς είναι 926 ευρώ. <br /> <br /> β) Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με το νέο καθεστώς είναι 945 ευρώ. <br /> <br /> Οπότε με βάση τα παραπάνω ποσά και επειδή οι ημέρες ασφάλισης είναι 7.651 μέχρι 31/12/2010 και 1.350 από 1/112011 και μετά θα έχουμε αντίστοιχα: <br /> <br /> α) το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 που θα είναι 926 x 7651 = 787 ευρώ<br /> <br /> β) το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011 και μετά που θα είναι 945 x 1351 = 142 ευρώ<br /> <br /> Επομένως συνολική σύνταξη: 787 + 142 = 929 ευρώ<br /> Με ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται όσοι έχουν ασφαλισθεί σε <strong>ειδικά ταμεία</strong> (ΔΕΚΟ, τραπεζών) από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992; <br /> Για την συνταξιοδότηση των παραπάνω εργαζομένων διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες: <br /> 1) ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ υπαχθέντες στην ασφάλιση 1/1/1983 - 31/12/1992 με 35 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη = χωρίς μείωση) <br /> <br /> <span>ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ <br /> 2010 35 58 <br /> 2011 36 58 <br /> 2012 37 59 <br /> 2013 38 60 <br /> 2014 39 60 <br /> 2015 40 60 <br /> <br /> Κατά το μεταβατικό διάστημα 2011-2014, ο/η ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ενσήμων.<br /> Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένος που το έτος 2012 είναι 58 ετών και έχει 35 έτη ασφάλισης. Θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται το 2012 (έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης), ήτοι όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας. <br /> Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα έπρεπε να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας. <br /> <br /> 2) ΓΥΝΑΙΚΕΣ-υπαχθείσες στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010) <br /> <br /> ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ <br /> 2010 25 60 55 <br /> 2011 25 61 56 <br /> 2012 25 62 57 <br /> 2013 25 63 58 <br /> 2014 25 64 59 <br /> 2015 25 65 60 <br /> <br /> Β) Πλήρης σύνταξη = χωρίς πέναλντι (υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010) <br /> <br /> ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ <br /> 2010 15 60 <br /> 2011 15 61 <br /> 2012 15 62 <br /> 2013 15 63 <br /> 2014 15 64 <br /> 2015 15 65 <br /> <br /> Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής, ήτοι κατά τα έτη 2011-2014, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. <br /> Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένη που το έτος 2013 συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της. Κκατοχυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση, ήτοι το 63ο. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, η συγκεκριμένη ασφαλισμένη θα δικαιούτο πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας της. <br /> <br /> 3) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ - υπαχθείσες στην ασφάλιση 1/1/1983 - 31/12/1992 <br /> <br /> ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ <br /> 2010 25 50 <br /> 2011 25 52 50 <br /> 2012 25 55 53 <br /> 2013 25 65 60 <br /> <br /> Παράδειγμα: Μητέρα που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας, είναι 52 ετών και έχει ανήλικο παιδί. Θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2012, δηλαδή όταν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της.<br /> Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, η συγκεκριμένη μητέρα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος.<br /> 4) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά - ΑΝΔΡΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση <br /> (ασφαλισμένοι -ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992)<br /> <br /> ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ <br /> 2010 20 ΑΟΗ <br /> 2011 20 52 <br /> 2012 20 55 <br /> 2013 20 65 <br /> 2014 20 65 <br /> 2015 20 65 <br /> <br /> Με ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον </span><strong>ΟΑΕΕ</strong>;<br /> <br /> Στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Ταμείο Εμπόρων), το δικαίωμα θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και του 65ου έτους της ηλικίας και των 40 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας. <br /> Αναλυτικά, η θεμελίωση του δικαιώματος και για την μεταβατική περίοδο από το 2010 μέχρι το 2015 θα είναι ως εξής: <br /> <br /> <b>Άνδρες - γυναίκες </b></div> <div><b>ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ</b><br /> <br /> <span>ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ/ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ / ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ <br /> 15 Οποτεδήποτε 15 65 <br /> 35 μέχρι 31/12/2010 35 60 <br /> 35 2011 36 60 <br /> 35 2012 37 60 <br /> 35 2013 38 60 <br /> 35 2014 39 60 <br /> 35 2015 40 60 <br /> <br /> </span></div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div>
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
9
=