Κινητικότητα για το στεγαστικό επίδομα στο Π.Θ.

Τελευταία ενημέρωση: 2015-01-21, 16:15:24
Κινητικότητα για το στεγαστικό επίδομα στο Π.Θ.

Γονείς φοιτητών προσφεύγουν στη Διεύθυνση Μέριμνας για το επίδομα των 1.000 ευρώ για το 2015

Κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ που δικαιούνται προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθώς στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος για το 2015 (εισοδήματα του 2014).

Σύμφωνα με το Διευθυντή Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο, προθεσμίες δεν υπάρχουν για τη χορήγηση του φοιτητικού επιδόματος στους δικαιούχους, όπως ίσχυε έως και το περσινό ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εισπράξουν το επίδομα μέσα σε διάστημα έως και δύο ετών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του, προσκομίζοντας το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους).

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, όταν θα έχουν στη διάθεσή τους το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα 2014).

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου υποβάλλουν το αίτημά τους στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος). Αντίστοιχα, οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας και της Λαμίας στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

Επιδότηση στέγασης χορηγείται, από 1/9/2014 έως 30/6/2015, μόνο στους προπτυχιακούς αλλοδαπούς φοιτητές, υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, που αποκτήθηκε το έτος 2013, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) €, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) € για κάθε προστατευόμενο παιδί, πέραν του ενός.
  • Να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους αριθμό μαθημάτων, ο οποίος να είναι ίσος τουλάχιστον με το μισό του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Το ύψος του ποσού της επιδότησης στέγασης είναι έως 100 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται με την προσκόμιση αντιγράφου της σύμβασης μίσθωσης θεωρημένου από τη ΔΟΥ, αποδείξεις ενοικίου και αριθμό λογαριασμού τράπεζας του φοιτητή.

ΕΛ. ΧΑΝ.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
5
=