Καταργούνται τα προκλητικά επιδόματα των Κύπριων βουλευτών

Τελευταία ενημέρωση: 2018-11-19, 15:54:13
Καταργούνται τα προκλητικά επιδόματα των Κύπριων βουλευτών

Σε διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται η Βουλή, με στόχο τον επανακαθορισμό της βουλευτικής αποζημίωσης των Κύπριων βουλευτών.
 
Για την Βουλή της Κύπρου μεταξύ άλλων, μελετάται το ενδεχόμενο κατάργησης επιδομάτων και ενσωμάτωση τους σε ένα νέο μισθό για σκοπούς διαφάνειας, καθώς και μείωσης ορισμένων άλλων που προκαλούν το λαϊκό αίσθημα, όπως είναι η καταβολή οιδοπορικών για να συμμετέχουν οι βουλευτές στις συνεδρίες της Βουλής!

 Ειδικότερα, οι βουλευτές λαμβάνουν σήμερα τρία επιδόματα ύψους €2,5 εκατ. ετησίως ως ακολούθως: 
 
1. Επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών με ετήσιο κόστος €713.512. Παραχωρείται στους 55 βουλευτές και στους τρεις Αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων. Αναλογεί στον καθένα το ποσό των €12.302 ετησίως. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται στους βουλευτές για την εργοδότηση γραμματέων. Ωστόσο, ουδείς βουλευτής εργοδοτεί γραμματέα καθώς διαθέτουν κοινοβουλευτικούς συνεργάτες τους οποίους πληρώνει το Κράτος. Το επίδομα είναι συντάξιμο. Ως εκ τούτου, οι βουλευτές με την αποχώρηση τους λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά €513 μηνιαίως και αυξημένο φιλοδώρημα κατά €28.704 (δύο θητείες).
 
2.Επίδομα παραστάσεως με ετήσιο κόστος €1.390.898. 
Παραχωρείται στον Πρόεδρο της Βουλής (€29.346 ετησίως) και στους 58 βουλευτές (απο €23.475 ετησίως). Το επίδομα αυξάνεται με τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές και είναι συντάξιμο. Ως εκ τούτου, οι βουλευτές με την αποχώρηση τους λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά €973 μηνιαίως και αυξημένο φιλοδώρημα κατά €54.481 (δύο θητείες). 
 
3. Επίδομα κατ’ αποκοπή με ετήσιο κόστος €409.015. Ο κάθε βουλευτής λαμβάνει από €590 μηνιαίως ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Το επίδομα καταβάλλεται και κατά την καλοκαιρινή περίοδο που η Βουλή δεν συνεδριάζει. Αξίζει να αναφερθεί, ότι είναι και απαίτηση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) η ρύθμιση των επιδομάτων των βουλευτών. Μάλιστα, στην έκθεση της που κυκλοφόρησε για την Κύπρο, τον Σεπτέμβριο, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα αντικατάστασης των επιδομάτων των βουλευτών με έναν σταθερό μισθό. Τις ίδιες απόψεις διατηρεί και ο Γενικός Ελεγκτής: Εφόσον το επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες και το επίδομα παραστάσεως φορολογούνται και είναι συντάξιμα, τότε, θα πρέπει για σκοπούς διαφάνειας να ενσωματωθούν στην αποζημίωση των βουλευτών.

Για το επίδομα οδοιπορικών, ο κ. Μιχαηλίδης ζητά τη σημαντική μείωση του. Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019, οι ετήσιες καθαρές αποδοχές του Προέδρου της Βουλής ανέρχονται στις €73.718 και των βουλευτών στις €50.867. Αναμένεται με ενδιαφέρον η μισθοδοτική κλίμακα πάνω στην οποίαν θα καθοριστεί ο νέος μισθός.

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
2
=