ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝΤΑΣ… με κράνος νέων προδιαγραφών

Τελευταία ενημέρωση: 2020-03-08, 21:15:25
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝΤΑΣ… με κράνος νέων προδιαγραφών

Του Θωμά Κακαδιάρη, μοτοσυκλετιστή

Εχουν περάσει 20 χρόνια από την εφαρμογή του κανονισμού, που αφορά στην παραγωγή και στις προδιαγραφές των κρανών, που είναι κατάλληλα για την προστασία των μοτοσυκλετιστών. Με τον κανονισμό Νο. 22 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (Ο.Ε.Ε.) καθορίστηκαν οι προδιαγραφές για τα κράνη, που μπορούν νομίμως να χρησιμοποιούνται στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ο κανονισμός περιλαμβάνει τις «ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση των προστατευτικών κρανών και των προστατευτικών επιθεμάτων για τους οδηγούς και τους επιβάτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων». Είναι γνωστός σήμερα ως ECE 22.05 και σύντομα θα αντικατασταθεί από τον ECE 22.06.

Στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ECE 22.06 θα προστεθούν τα πιο κάτω στοιχεία ανά κατηγορία:

 • Αρθρωτά κράνη - Κράνη εξοπλισμένα με κινητό ή αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα κάτω πλευράς. Θα δοκιμαστούν με ή χωρίς προστατευτική διάταξη για το πηγούνι.
 • Οθόνες ηλιακής προστασίας-Οι οθόνες για την προστασία από το φως του ήλιου δεν πρέπει να συγκρατούν ή να εμποδίζουν την κίνηση του προστατευτικού καλύμματος. Κατά το άνοιγμα του προστατευτικού καλύμματος η θωράκιση θα πρέπει να μπορεί να περιστραφεί στη θέση εργασίας. Με απλή κίνηση η οθόνη για τον ήλιο πρέπει να μπορεί να μετακινηθεί ξεχωριστά από την προσωπίδα. Τα κράνη, που διατίθενται στην αγορά με οθόνη προστασίας από τον ήλιο, δοκιμάζονται με την προστατευτική θωράκιση σε θέση εργασίας.
 • Αντανακλαστικά αυτοκόλλητα - Προς συμμόρφωση με τις εθνικές απαιτήσεις, μπορεί να απαιτείται το κράνος να έχει ανακλαστικά υλικά, τα οποία μπορούν να δοθούν με το κράνος, με σωστές οδηγίες για το πού και πώς θα εφαρμοστούν.
 • Αξεσουάρ - Τα κράνη, που διατίθενται στην αγορά με εξαρτήματα, εξετάζονται για να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις και ότι το κράνος ή / και το προστατευτικό κάλυμμα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Οι δοκιμές θα γίνονται με και χωρίς το εξάρτημα και την υποστήριξή του, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην απορρόφηση ενέργειας, τις αιχμηρές άκρες και το οπτικό πεδίο. Δεν επιτρέπεται να τροποποιείται το κράνος από την αρχική του προδιαγραφή, δηλαδή όπως κατασκευάστηκε. Τα εξαρτήματα πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κράνους. Μόνο τα εξαρτήματα που δοκιμάστηκαν κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου του κράνους διατηρούν έγκυρη την έγκριση τύπου.
 • Δοκιμή σωματιδίων υψηλής ταχύτητας για γείσο - Για να διασφαλιστεί ότι τα καλύμματα δεν θρυμματίζονται όταν χτυπηθούν από κάτι σκληρό κατά τη διάρκεια της βόλτας μας, θα πρέπει να δοκιμαστούν με χαλύβδινη σφαίρα σε ταχύτητες των 60 m/s. Το προστατευτικό κάλυμμα δεν πρέπει να σπάσει ή να παραμορφωθεί και το περίβλημα να μη χωριστεί σε δύο ή περισσότερα κομμάτια ή να μην μπορεί να συγκρατεί πλέον το προστατευτικό κάλυμμα στη θέση του.
 • Βλάβη εγκεφάλου με περιστροφή - Θα εισαχθεί μέθοδος δοκιμής πρόσκρουσης για τη μέτρηση της περιστροφικής επιτάχυνσης, για να ελεγχθεί η επίδραση στον εγκέφαλο, όταν το κράνος στρίψει κατά τη διάρκεια ατυχήματος. Για να δοκιμαστεί, το κράνος θα αφεθεί να πέσει κάτω από καθορισμένες γωνίες και με καθορισμένη ταχύτητα σε άκαμπτο άκμονα.

Η ισχύς του νέου κανονισμού θα αρχίσει με την ψήφισή του, που αναμένεται τον Ιούνιο του 2020, οπότε μέχρι τότε δεν αλλάζει τίποτα και ο κανονισμός 22.05 συνεχίζει να ισχύει. Μόνο τρία χρόνια μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού 22.06 θα καταστεί παράνομη η πώληση κρανών και προστατευτικών γυαλιών, που δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 22.06.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κανονισμός ECE 22 απαιτεί από κάθε κράνος μοτοσυκλέτας να φέρει αυτοκόλλητο ραμμένο μέσα ή επάνω στο σύστημα συγκράτησης. Στο αυτοκόλλητο εμφανίζονται το σήμα αναγνώρισης, ο αριθμός έγκρισης και ο αύξων αριθμός παραγωγής.

Το σήμα αναγνώρισης εμφανίζεται σε κύκλο: Το κεφαλαίο E ακολουθούμενο από αριθμό προσδιορίζει τη χώρα που εξέτασε και χορήγησε την έγκριση. Για παράδειγμα το E3 είναι το σήμα, που βρέθηκε στα κράνη που εγκρίθηκαν στην Ιταλία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έγκριση E είναι οικονομικό ζήτημα, οπότε ο κατασκευαστής κράνους μπορεί να επιλέξει τους φορείς πιστοποίησης και τις χώρες ανάλογα με το κόστος και δεν υπάρχει πάντα σχέση μεταξύ της χώρας έγκρισης και της αντίστοιχης παραγωγής. Εφόσον ο φορέας έγκρισης μπορεί να χορηγήσει έγκριση τύπου E, το κράνος είναι νόμιμο σε όλη την Ευρώπη και σε πάνω από 20 μη ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν υιοθετήσει τον κανονισμό.

Κάτω από το σήμα E υπάρχουν δύο αριθμοί. Αριστερά είναι ο αριθμός αναγνώρισης, που τα δύο πρώτα ψηφία αντιπροσωπεύουν την «τροποποίηση» βάσει της οποίας εγκρίθηκε το μοντέλο του κράνους, το 05 αντιπροσωπεύει την πέμπτη τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 22. Στα δεξιά είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί με τον αριθμό παραγωγής του στοιχείου.

Τρία στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για τα αυτοκόλλητα ECE 22:

 1. Απαιτείται ετικέτα ECE 22 E - Mark για να πωληθεί το κράνος για νόμιμη χρήση στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Θα βρούμε την ετικέτα E - Mark ραμμένη στο λουράκι του κράνους μας.
 2. Τα ψηφία μετά το E προσδιορίζουν τη χώρα, όπου δοκιμάστηκε το μοντέλο κράνους και εγκρίθηκε το ECE 22.
 3. Το γράμμα στη μέση μεταξύ των δύο αριθμών δείχνει την έγκριση τύπου J εάν το κράνος δεν έχει κατώτερο κάλυμμα προσώπου, κράνος τύπου Jet, P εάν το κράνος έχει προστατευτικό κάλυμμα κατώτερης όψης, κράνος πλήρους επιφανείας, NPεάν το κράνος διαθέτει μη προστατευτικό κατώτερο κάλυμμα.

Ορισμένα αρθρωτά κράνη τύπου flip - up είναι εγκεκριμένα και ως J και ως P, δηλαδή ελέγχονται σύμφωνα με τους κανόνες και των δύο τύπων. Αυτό σημαίνει ότι αυτά και μόνο αυτά τα κράνη μπορούν να χρησιμοποιούνται είτε με ανοιγόμενο τμήμα ανυψωμένο, είτε με το ανοιγόμενο τμήμα χαμηλωμένο και ασφαλισμένο στη θέση του.

Οι κύριες χώρες που εγκρίνουν το σήμα E - mark είναι:

 • Ε1: Γερμανία
 • E2: Γαλλία
 • E3: Ιταλία
 • Ε4: Κάτω Χώρες
 • E5: Σουηδία
 • E6: Βέλγιο
 • E7: Ουγγαρία
 • E8: Δημοκρατία της Τσεχίας
 • E9: Ισπανία
 • E10: Γιουγκοσλαβία
 • E11: Ηνωμένο Βασίλειο
 • E12: Αυστρία
 • E13: Λουξεμβούργο
 • Ε14: Ελβετία
 • E16: Νορβηγία

Ευχαριστούμε τον WimTaal υπεύθυνο ενημέρωσης της FEMA για τις πληροφορίες. Η FEMA παρακολουθεί στενά όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, που αφορούν σε εμάς ως μοτοσυκλετιστές και συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους, όσο μας επιτρέπουν κάθε φορά οι αρμόδιοι.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
7
=