Πρέπει να είναι ο πιο σύντομος γάμος στην ιστορία, τουλάχιστον του Κουβέιτ... Τελέστηκε σε δημαρχείο της χώρας και διήρκεσε μόλις τρία λεπτά.