Ανακοινώσεις

Διακοπή ρεύματος
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ...»
2015-01-16, 20:08:41
Ενημέρωση Γηροκομείου Βόλου
Το Δ.Σ του Γηροκομείου Βόλου ενημερώνει ότι, παράλληλα με την φιλοξενία περιπατητικών ...»
2015-01-16, 20:07:28
Ευχαριστήριο "Αστικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Βόλου Μ.Ε.Π.Ε.
Η «ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΛΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.» αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους όσους συνέλαβαν στην έγκαιρη και εύρυθμη δρομολόγηση του Τουριστικού ...»
2015-01-16, 20:03:41
Ανακοίνωση Φίλων ΝοσοκομείουΒόλου
Στο Σωματείο "Φίλοι του Νοσοκομείου Βόλου" το Ελληνογαλλικό Σχολείο "Αγ. Ιωσήφ" ...»
2015-01-15, 20:57:36
Ανακοίνωση Δήμου Σκοπέλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤΣ, με την 74/2014 απόφασή του (ΑΔΑ: 7Ι3ΣΟΞΤΑ-ΓΑΚ) καθόρισε οικονομικό αντάλλαγμα για την παροχή ύδατος & ηλεκτρικού ρεύματος στους χρήστες των ειδικών ...»
2015-01-15, 20:56:21
Ευχαριστήριο Βασίλη Καραμπερόπουλου
Αποκατασταθείσης της υγείας του, ύστερα από σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό, ο Βασίλης Καραμπερόπουλος, πρώην δήμαρχος Βελεστίνου, συγγραφέας και συνεργάτης της εφημερίδας ...»
2015-01-15, 20:53:20
Απόφαση Δημάρχου Βόλου
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά ...»
2015-01-15, 20:51:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Προγράμματος
Έχοντας υπόψη την από 22/12/2014 και με αριθμό πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που αφορά την υλοποίηση του ...»
2015-01-15, 20:49:39
Ενημέρωση από το Γηροκομείο Βόλου
Το Δ.Σ του Γηροκομείου Βόλου ενημερώνει ότι, παράλληλα με την φιλοξενία περιπατητικών ηλικιωμένων ατόμων, έχει την δυνατότητα φιλοξενίας και ...»
2015-01-15, 20:47:50
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης καθηγητή
Στο αριθ. 1619/Γ/2.12.2014 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών ...»
2015-01-14, 20:40:25
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου διακηρύττει ότι ...»
2015-01-14, 20:38:01
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Δήμου Ρήγα Φεραίου
«Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων των Δημοτικών –Τοπικών Κοινοτήτων, των συλλογικών ...»
2015-01-13, 21:11:05
Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης Δήμου Ρήγα Φεραίου
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου (βάση του άρθρου 28 των όρων) επαναδιακηρύττει ότι την 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. θα γίνει στο Δημαρχείο Ρήγα ...»
2015-01-13, 21:08:21
Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης μεγαλύτερο ποσοστό ...»
2015-01-13, 21:06:50
Χορήγηση υποτροφιών σε δύο απόφοιτους του Λυκείου Τσαγκαράδας
Το Κληροδότημα Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου για το Σχολικό Έτος 2012-13: Προκηρύσσει την χορήγηση υποτροφίας για δύο (2) απόφοιτους εκ του Λυκείου ...»
2015-01-13, 21:03:37
Απόφαση Δ.Σ. Αλμυρού με θέμα «Παράταση εργοταξιακού ρεύματος για το έτος 2015»
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού με την αριθμ. 297/2014 απόφασή του, με θέμα «Παράταση εργοταξιακού ρεύματος για το έτος 2015 » ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε ...»
2015-01-12, 20:08:25
Ευχαριστήριο Ιδρύματος «Γηροκομείον Βόλου»
Η Διοίκηση του Ιδρύματος ‘’Ορφανοτροφείο Βόλου’’ ευχαριστεί θερμά, τον Διοικητή της 111 Πτέρυγα Μάχης Ν. Αγχιάλου ΣΜΧΟ (Ι) κο Γεώργιο Φασούλα, για την προσφορά ενός πλήρες ...»
2015-01-12, 12:34:20
Ευχαριστήριο Ιδρύματος «Γηροκομείον Βόλου»
Στο Ίδρυμα «Ορφανοτροφείο Βόλου προσέφεραν: ...»
2015-01-12, 12:32:28
Ευχαριστήριο Ιδρύματος «Γηροκομείον Βόλου»
Στο Ίδρυμα « Γηροκομείον Βόλου» προσέφεραν ...»
2015-01-12, 12:31:31
Δωρεές Φιλανθρώπων
• Η εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΑΕ προσέφερε το ποσό των 500 € για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος (Νο. 490,Η εταιρεία ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ προσέφερε το ποσό των 300 € για τις ανάγκες των ...»
2015-01-12, 12:29:23
Απόφαση αντιδημάρχου Σκοπέλου για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ...»
2015-01-09, 21:16:57
Περίληψη απόφασης Δημάρχου Σκιάθου για καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
Ο Δήμαρχος Σκιάθου αποφάσισε την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2015 της ...»
2015-01-09, 21:14:03
Περίληψη καταστατικού Σωματείου
Με την υπ’ αρ. 146/2014 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Βόλου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη ...»
2015-01-07, 21:14:41
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού Ο.Λ.Β.
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για ...»
2015-01-07, 21:10:52
Περίληψη διακήρυξης Γενικού Νοσοκομείου Βόλου
Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» έχοντας υπόψη το Π.Δ. 715/1979 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία και βάσει των κάτωθι αποφάσεων ...»
2015-01-07, 21:02:27
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στο ΑΠΘ
Για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ...»
2015-01-07, 21:01:44
Προκύρηξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στο ΑΠΘ
Προκύρηξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ...»
2015-01-07, 20:59:05
Δεν εορτάζει
...»
2015-01-05, 15:31:35