ΑΠΟΦΑΣΗ

Τελευταία ενημέρωση: 2021-11-10, 00:08:23
ΑΠΟΦΑΣΗ

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ.πρωτ.82322/21-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το υπ’ αριθ.πρωτ.8160/19-10-2021 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.), την υπ’ αριθμ. 227/2021 απόφαση του Δ.Σ. της εν λόγω επιχείρησης, που αφορά στους Απολογιστικούς Πίνακες Εσόδων – Εξόδων, στον Ισολογισμό, στις Οικονομικές Καταστάσεις και στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2020, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και

  • την αρνητική ψήφο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Φάτση Στέργιου και Αποστολάκη Ιάσονα,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 227/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.),  που αφορά στους Απολογιστικούς Πίνακες Εσόδων – Εξόδων, στον Ισολογισμό, στις Οικονομικές Καταστάσεις και στην Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2020, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στην ανωτέρω εισήγηση.

 

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1004/2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Βόλος 25 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
4
=