Ετήσια εμποροπανήγυρη Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2018-06-09, 15:31:55
Ετήσια εμποροπανήγυρη Βόλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Δ/νση : Πλ. Ρ. Φεραίου

Αρμόδιος:  Ζέρβας Ανδρέας

Τηλ.: 2421350225, 2421350221

2421350100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ετήσια εμποροπανήγυρη θα τελεσθεί από τις 8 Ιουλίου 2018 έως 14 Ιουλίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή από τις 11 έως 15 Ιουνίου 2018 στο Δήμο Βόλου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα  παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Ενδιαφερόμενοι αδειούχοι υπαίθριου εμπορίου (αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου) ή Κάτοχοι βεβαιώσεων δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 κατά περίπτωση, υποβάλλουν:

1. Κατάθεση σχετικής αίτησης συμμετοχής, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

- Όνομα Πατρός

- Διεύθυνση κατοικίας

- ΑΦΜ και ΔΟΥ

- Ακριβή θέση του χώρου

- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

- Πωλούμενο είδος - Αριθμός Θέσεων

2.  Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Θεωρημένο Διαβατήριο για  

αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ.

3. Αντίγραφο της σχετικής διοικητικής άδειας του ενδιαφερόμενου σε ισχύ ή Αντίγραφο της βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 κατά περίπτωση.

4.  Πιστοποιητικό υγείας μόνο ένα πρόκειται  για ενδιαφερόμενους  δικαιούχους πωλητές  διάθεσης τροφίμων.

5. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 (Δ.Κ.Κ.).

6. Βεβαίωση μηχανικού ότι η κατασκευή έχει στατική επάρκεια και ότι θα έχει την ευθύνη για την σωστή επίβλεψη της κατασκευής.

7. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.          

8.Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το TAXISNET.

Επισημαίνεται ότι: Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας μπορούν να εκδίδουν όσοι δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση της ανωτέρω, καλούνται να καταθέτουν στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, αίτημα στο οποίο θα επισυνάπτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή, 

3. Πιστοποιητικό υγείας μόνο ένα πρόκειται  για ενδιαφερόμενους  δικαιούχους πωλητές  διάθεσης τροφίμων,

4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση και

5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Β) Ενδιαφερόμενοι για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψησταριές, λουκουμάδες, χαλβάδες) υποβάλλουν:

1. Κατάθεση σχετικής αίτησης συμμετοχής, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

- Όνομα Πατρός

- Διεύθυνση κατοικίας

- ΑΦΜ και ΔΟΥ

- Ακριβή θέση του χώρου

- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

- Πωλούμενο είδος - Αριθμός Θέσεων

2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παραπάνω επισήμανση).

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Θεωρημένο Διαβατήριο για  

αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ.

4.Αντίγραφο της άδειας  υγειονομικού ενδιαφέροντος του ενδιαφερομένου σε ισχύ.

5. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.

6. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285.

7. Βεβαίωση μηχανικού ότι η κατασκευή έχει στατική επάρκεια και ότι θα έχει την ευθύνη για την σωστή επίβλεψη της κατασκευής.

8. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας

Επισημαίνεται ότι:  για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Κάτοψη υπαίθριου χώρου εις διπλούν υπογεγραμμένη από μηχανικό.

2.Διάγραμμα ροής δραστηριότητας καταστήματος με τεχνική έκθεση της επιχείρησης εις διπλούν (να αναφέρονται αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη που επιθυμείτε προς πώληση και την παραγωγική διαδικασία αυτών).

3.Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του.

4.Πιστοποιητικό υγείας όλου του προσωπικού που θα απασχολείται.

5.Πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολείται.

6.Υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού και αγορανομικού υπεύθυνου.

7.Δύο φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας στα τηλέφωνα 2421350221 και 2421350225 καθώς και στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  στο τηλέφωνο 2421097662.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ: Η ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης

 

Ανδρέας Ζέρβας

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
4
=