Ιδρυση Σωματείου

Τελευταία ενημέρωση: 2018-06-06, 18:39:52
Ιδρυση Σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της με αριθμό 33/2018 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Βόλου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Α.μ.Π.Σ.», που εδρεύει στο Βόλο και εγκρίθηκε το από 15/03/2018 καταστατικό του, αποτελούμενο από (46) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 3 του καταστατικού αυτού, ήτοι την κοινωνική και οικονομική υποστήριξη, την παροχή συμπαράστασης και βοήθειας των πασχόντων από ΠΣ και των οικογενειών τους, με κάθε δυνατό και επιτρεπόμενο από το καταστατικό και από τον νόμο μέσο, όπως αναλύονται στο καταστατικό.

Βόλος, 24 Μαΐου 2018

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Ανδρομάχη Κ. Μουτσινά

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
7
=