Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Τελευταία ενημέρωση: 2018-05-15, 21:13:24
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.14721

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Στο ΦΕΚ 441/25-4-2018 (τ. Τ’) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8635/16-1-2018 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07185)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

-Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και διδακτική της γλώσσας» του Τομέα Παιδαγωγικής.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 03-07-2018. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5841

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο τηλέφωνο 26510-07185 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Ιωάννινα, 2-5-2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
3
=