Πλήρωση θέσης Καθηγητή

Τελευταία ενημέρωση: 2018-04-04, 21:39:52
Πλήρωση θέσης Καθηγητή

Πάτρα   3/  4  / 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρυσσει

 

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Παραγωγής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 314/27-3-2018 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΙΛΗ469Β7Θ-ΟΨΞ                                                                                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 5474

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  την ανωτέρω  θέση  είναι η   4   /  6  / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:

                                                       

Διοίκησης Επιχειρήσεων:        e-mail: secretar@upatras.gr,

                                                               eyannop@upatras.gr

                                                   Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr

                                                   τηλ.: 2610-969988, 2610-997586

                              

     Η Πρύτανις

 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
9
=