Διανομή δωρεάν τροφίμων

Τελευταία ενημέρωση: 2013-04-29, 21:38:02
Διανομή δωρεάν τροφίμων

Από 1 Μαΐου θα υποβάλλονται αιτήσεις από απόρους στο Δήμο Αλμυρού

Για άλλη μια χρονιά θα υλοποιηθεί στον Δήμο Αλμυρού το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για το 2013. Τον Μάιο θα ξεκινήσει η υποβολή των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα δωρεών διανομής τροφίμων.

Η υποβολή των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2013 στο Δήμο Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να λάβουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το διάστημα από 1 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2013 στα κατά τόπους ΚΕΠ σε Αλμυρό, Σούρπη, Πτελεό και Ανάβρα τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης, η οποία θα διατίθεται στον τόπο υποβολής των δικαιολογητικών.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των δικαιούχων.

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 2012. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.

4. Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67 % και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.  

Τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται από την υπ΄ αριθμ. 279/23460/22-2-2013 Κ.Υ.Α. διαμορφώνονται ως εξής:

Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 € Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

-Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

-Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

-Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 €.

-Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στα παρακάτω τηλ : 24223 50204 & 24223 50208.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
4
=