Νέο υποέργο για το φράγμα Μαυρομάτι

Τελευταία ενημέρωση: 2012-07-13, 20:43:26
Νέο υποέργο για το φράγμα Μαυρομάτι

Με σταθερούς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του έργου του Φράγματος συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δήμου Αλμυρού.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη συμβασιοποίηση του υποέργου με τίτλο: «Συμπληρωματικές Μελέτες Ολοκλήρωσης Έργου Φράγμα Συγκέντρωσης Νερού Στο Ρέμα Μαυρομάτι Μαγνησίας», προϋπολογισμού 179.051,06 ευρώ.

Το έργο αποτελεί το 5ο Υποέργο της Πράξης «Φράγμα Συγκέντρωσης Νερού Στο Ρέμα Μαυρομάτι Μαγνησίας» συνολικού προϋπολογισμού 15,1 εκ.ευρώ, που εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. / ΕΠΠΕΡΑΑ τον 12ο/2010 με διαχειριστικό φορέα την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Μετά την έγκριση αυτή, θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες υπογραφής της σχετικής Σύμβασης για να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός «οι εργασίες στο φράγμα Μαυρομάτι προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Μετά την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε την περασμένη εβδομάδα στο έργο και με τη σημερινή υπογραφή του 5ου κατά σειρά υποέργου, η απορροφητικότητα του έργου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και εντός του χρονοδιαγράμματος. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού του έργου έτσι ώστε να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία καλύπτοντας τις ανάγκες υδροδότησης των κατοίκων της Σούρπης και του Πτελεού, καθώς και των παραθεριστών που διαμένουν κατά τους θερινούς μήνες στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Αλμυρού»

Ειδικότερα, υπογράφηκε από τον κ. Κώστα Αγοραστό η προέγκριση συμβασιοποίησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης του υπόψη έργου, που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κύριο του έργου την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης ίσο με 143.240,88 ευρώ.

Για την ολοκλήρωση του όλου έργου υφίσταται ανάγκη σύνταξης των ακόλουθων συμπληρωματικών Οριστικών Μελετών:

1. Γεωτεχνική μελέτη διαμόρφωσης μόνιμων πρανών δανειοθαλάμου εντός του ταμιευτήρα

2. Γεωτεχνική μελέτη διαμόρφωσης πρανών μόνιμου ορύγματος υπερχειλιστή

3. Μελέτη γεωτεχνικής επικινδυνότητας πρανών της λεκάνης κατάκλυσης του ταμιευτήρα

4. Γεωτεχνική μελέτη διαμόρφωσης τελικού αποθεσιοθαλάμου και αποκατάστασης λατομείου αδρανών υλικών και δανειοθαλάμου αργίλου.

Η ανάγκη σύνταξης των ανωτέρω οριστικών μελετών είναι επιτακτική προκειμένου να ολοκληρωθεί με την απαιτούμενη ασφάλεια το υπό κατασκευή έργο αφενός και αφετέρου να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες και δυσμενείς συνθήκες είτε κατά την παρούσα φάση κατασκευής, είτε κατά τη φάση λειτουργία του έργου.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
7
=