Τέσσερις προσλήψεις εποχικών στον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2022-09-24, 12:46:30
Τέσσερις προσλήψεις εποχικών στον Δήμο Αλμυρού

Από 26 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου η υποβολή των αιτήσεων

Προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμυρού χθες.

Οι θέσεις αφορούν σε εποχικό προσωπικό ειδικοτήτων ΠΕ Οικονομικού (μία θέση με σύμβαση απασχόλησης διάρκειας οχτώ μηνών), ΠΕ Πληροφορικής (μία θέση με σύμβαση απασχόλησης διάρκειας οχτώ μηνών), ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (μία θέση με απασχόληση έως 11 μήνες) και ΔΕ Μαγείρων (μία θέση με απασχόληση έως 11 μήνες).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 Τ.Κ. 37100, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη Ντάμπαση Αντιγόνης (τηλ. επικοινωνίας: 24223 - 50259 -50217).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο διάστημα από τις 26 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2022.

Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α ́, Β ́ επικουρίας κ.ο.κ.).

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν.

Βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης είναι ο χρόνος ανεργίας, η πολυτεκνική ιδιότητα, η τριτεκνική ιδιότητα, η μονογονεϊκή ιδιότητα, ο αριθμός ανήλικων τέκνων, ο βαθμός τίτλου σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, ο αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ο δεύτερος τίτλος σπουδών κ.α.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
7
=