Διαγωνισμός για προμήθεια ευφυών συστημάτων

Τελευταία ενημέρωση: 2022-08-08, 10:30:18
Διαγωνισμός για προμήθεια ευφυών συστημάτων

Ο Δήμος Αλμυρού έχει προκηρύξει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ευφυών συστημάτων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.goν.gr του ως άνω συστήματος, (Αρ. Συστήματος 163028).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι τις 30 Αυγούστου να υποβάλλουν προσφορές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.674.988,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προγραμματισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος Αθηνά Χαλούδη τηλ. 2422350224, email: a.xaloudi@almiros.gr).

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
9
=