Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια ευφυών συστημάτων

Τελευταία ενημέρωση: 2022-07-17, 13:17:21
Η δημοτική αρχή Αλμυρού προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για το σημαντικό έργο
Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια ευφυών συστημάτων

 

Μέχρι τις 30 Αυγούστου η υποβολή προσφορών 

Ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά προκήρυξε ο Δήμος Αλμυρού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων Δήμο Αλμυρού».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30η Αυγούστου στις 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.goν.gr του ως άνω συστήματος, (Αρ. Συστήματος 163028).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.674.988,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προγραμματισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος Αθηνά Χαλούδη τηλ. 2422350224, email: a.xaloudi@almiros.gr).

Το έργο, το οποίο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», θα ενισχύσει σημαντικά τη Δημοτική Επιχείρηση, η οποία θα εξοικονομήσει ενέργεια.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε 50 σημεία ύδρευσης και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).

Επιπλέον, ο κεντρικός σταθμός ελέγχου θα αναβαθμιστεί τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software) με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Η προμήθεια περιλαμβάνει επιπλέον δοκιμαστική λειτουργία διάρκειας 6 μηνών καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης.

Οι επιλογές στο τομέα της παραγωγής, διανομής και χρήσης ενέργειας έχουν πλέον καθοριστικής σημασίας ρόλο στη προστασία του περιβάλλοντος. Ετσι περισσότερο από ποτέ έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για καλύτερο ενεργειακό σχεδιασμό.

Ειδικότερα, η σχετική σύμβαση αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών, νέων αναλυτών ενέργειας, λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας και αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε υφιστάμενες γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ Αλμυρού.

Παράλληλα, με την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών, θα πραγματοποιηθεί και η ενσωμάτωσή τους στο υφιστάμενο σύστημα τηλελέγχου-τηλεχειρισμού της υπηρεσίας. Οι παρεμβάσεις στο σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης λυμάτων ολοκληρώνουν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές. Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποίησης, τηλελέγχου και τηλεχειρισμού οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης–λυμάτων.

 

 

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
9
=