Εγκρίθηκε η νέα τιμολόγηση του ΣΥΔΙΣΑ

Τελευταία ενημέρωση: 2022-05-08, 08:56:19
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού γνωμοδότησε θετικά επί του νέου κανονισμού
Εγκρίθηκε η νέα τιμολόγηση του ΣΥΔΙΣΑ

 Πώς διαμορφώνεται το νέο τέλος ταφής αποβλήτων στον Δήμο Αλμυρού

Στο ποσό των 369.137,24 ευρώ διαμορφώνεται το τελικό ποσό της ετήσιας εισφοράς του Δήμου Αλμυρού στον ΦοΣΔΑ Περιφερειακή Ενότητας Μαγνησίας με βάση τον νέο κανονισμό τιμολόγησης του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.

Ο κανονισμός τιμολόγησης μαζί με την απόφαση καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρισης και της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους κάθε ΟΤΑ συντάχθηκε με βάση τη νομοθεσία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού γνωμοδότησε θετικά επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αρετή Μπέη - Σταματίου, Σάββας Τσόγκας και Γεώργιος Σώμος.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Σώμος είπε ότι «με βάση το Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης οι εισφορές των δήμων για την ταφή των απορριμμάτων αυξάνεται κατά 400%, κόστος που θα φορτωθεί στις πλάτες των δημοτών μέσω των ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος Αλμυρού, που λειτουργεί Σταθμό Μεταφόρτωση Αποβλήτων, καλείται να πληρώσει από 13,5 € τον τόνο, 47,95 €. Ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συνδέεται με τους όρους διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, εδώ και πολλές δεκαετίες συνεχίζεται το εφιαλτικό σκηνικό με τις ανεξέλεγκτες χωματερές, τα υποτυπώδη προγράμματα ανακύκλωσης κ.λπ. και για τον λόγο αυτό ψηφίζουμε αρνητικά», σημείωσε.

Ακολούθως η αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αρετή Μπέη - Σταματίου είπε ότι παρ’ όλο που γνωρίζει ότι υφίσταται η συγκεκριμένη νομοθεσία, διαμαρτυρόμενη για τη μεγάλη αύξηση τιμολόγησης, δεν ψήφισε το θέμα.

Ο νέος ΦοΔΣΑ Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Μαγνησίας είναι το αποκλειστικά αρμόδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Ν. 4819/2021, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕΣΔΑ.

Ειδικότερα, ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Μαγνησίας είναι αρμόδιος για:

  • Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης – μείωσης παραγωγής αποβλήτων, τη δαπάνη των οποίων διαχρονικά εγγράφει στον ετήσιο προϋπολογισμό του και υλοποιεί, στο πλαίσιο εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) και ιεράρχησης των επιλογών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
  • Την επίτευξη των ποσοτικών στόχων προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, σύμφωνα με το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους – μέλη, μέσω της παρακολούθησης και εξειδίκευσης της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, λ.χ. με την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΠΣΔΑ) της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
  • Την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργασίες ανταλλαγής αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R1 έως R12, Παράρτημα ΙI, Ν. 4819/2021) και σταθμών μεταφόρτωσης (εργασίες αποθήκευσης – D15, Παράρτημα Ι, Ν. 4819/2021), πλην αυτών που υλοποιούνται από τους Δήμους – μέλη του (Άρθρο 228, Ν. 4555/2018). Μάλιστα, είναι δυνατόν να μην γίνονται αποδεκτά απόβλητα -εξαιρούμενων των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν καθιστούν εφικτή την επεξεργασία τους με τις υπάρχουσες δυνατότητες. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ήτοι της ΠΕ Μαγνησίας ή 3ης ΔΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθορίζεται με οικεία Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ και βάσει αυτού προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται σε €/tn διαχειριζόμενων αποβλήτων.

 

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
6
=