Προσλήψεις 14 διμηνιτών

Τελευταία ενημέρωση: 2022-04-10, 12:17:48
Η δημοτική αρχή Αλμυρού θα προχωρήσει σε προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών
Προσλήψεις 14 διμηνιτών

Οι ειδικότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, συνολικού αριθμού 14 ατόμων ενέκρινε ο Δήμος Αλμυρού.

Οι προσλήψεις αφορούν σε ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ Οδηγών & κατηγορίας ΥΕ & ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του Δήμου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή δικαστική συμπαράσταση κ.λπ).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή δικαστική συμπαράσταση κ.λπ.).

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 117, Τ.Κ. 37100, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2422 350251 & 2422 350259).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά έως και την ερχόμενη Τετάρτη 13 Απριλίου.

Μετά το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, θα ζητηθούν για τις προσλήψεις ιατρικές γνωματεύσεις υγείας και φυσικής καταλληλότητας από ιατρό: α) παθολόγο ή γενικής ιατρικής και β) ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα αναφέρεται εάν ο υποψήφιος είναι ή όχι κατάλληλος, από ιατρικής απόψεως, για να ασκεί τα καθήκοντα της ειδικότητας για την οποία θα προσληφθεί.

Τα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλμυρού almyros-city.gr.

 

Πλήρωση θέσεων μονίμου χαρακτήρα

Παράλληλα, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού η υποβολή αιτήματος για την πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού που εγκρίθηκαν στον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2022.

Η διαδικασία, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ελήφθη ομόφωνα, θα γίνει χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ δεδομένου ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους – ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα.

Θα καλυφθούν θέσεις:

-Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής/Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΠΕ, κλάδου μηχανικών περιβάλλοντος μόνιμου χαρακτήρα.

-Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Τεχνικών Εργων ειδικότητας ΤΕ, κλάδου τεχνολόγων ηλεκτρολόγων μηχανικών, μόνιμου χαρακτήρα.

-Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας/ Τμήμα Τεχνικών Εργων ειδικότητας ΤΕ, κλάδου τεχνολόγων τοπογράφων, μόνιμου χαρακτήρα.

 

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
7
=