Προσλήψεις 17 εποχικών στο Ωδείο  

Τελευταία ενημέρωση: 2021-09-26, 13:35:42
 Εκδόθηκε η προκήρυξη για τις προσλήψεις  
Προσλήψεις 17 εποχικών στο Ωδείο   

 Στην πρόσληψη συνολικά 17 ατόμων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού θα προχωρήσει η δημοτική αρχή Αλμυρού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Πρόκειται για προσλήψεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τον πίνακα εποχικού προσωπικού που έχει καταρτίσει ο δήμος, οι ειδικότητες είναι οι εξής:

-1 ΠΕ καλλιτεχνικό διευθυντή (καθηγητής ανωτέρων θεωρητικών – πιάνου).

-1 ΠΕ μουσικών (καθηγητής ανώτερων θεωρητικών – πιάνου),

-1 ΠΕ μουσικών (καθηγητής μπουζουκιού).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής πιάνου – ανωτέρω θεωρητικών).

- 3 ΤΕ μουσικών ( καθηγητές κιθάρας).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής υποχρεωτικών θεωρητικών αρμονίου).

-1 ΠΕ μουσικών (καθηγητής πιάνου- υποχρεωτικών θεωρητικών). -1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής βιολιού).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής βιολοντσέλου).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής τρομπέτας).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής κλαρινέτου).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής ηλεκτρικής κιθάρας).

-1 ΔΕ μουσικών (καθηγητής μοντέρνων κρουστών –ντραμς).

-1 ΔΕ μουσικών (καθηγητής παραδοσιακών οργάνων – κανονάκι).

- 1 ΔΕ μουσικών (καθηγητής ακορντεόν).

Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, όσοι έχουν προϋπηρεσία
στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού, καθώς και οι δημότες του Δήμου Αλμυρού.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ),
καθορίζεται με βάση τα κύρια και επικουρικά προσόντα όπως περιγράφονται στην
προκήρυξη του δημάρχου Αλμυρού Βαγγέλη Χατζηκυριάκου και με τη σειρά που ορίζονται ανά ειδικότητα.
Θα ακολουθήσει συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής μετά το πέρας της
δεκαήμερης προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης, εφόσον αυτή το κρίνει απαραίτητο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή επιλογής, ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο. Μαζί με την αίτησή τους και το βιογραφικό σημείωμα που θα συντάξουν θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς μεταξύ άλλων τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για
υποψήφιο με ανήλικα τέκνα, καθώς και για πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86

  1. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (a.ntampasi@almiros.gr x.mpratsis@almiros.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117 Τ.Κ. 37100, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού
υπόψη κ Ντάμπαση Αντιγόνης ή Μπράτση Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 24223 - 50259 ή 24223 - 50217) σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα του νομού και της έκδοσης πρακτικού ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλμυρού και συγκεκριμένα από 28/9/2021 έως 7/10/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και για κύρια και επικουρικά προσόντα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση almyros-city.gr.

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
9
=