Δωρεάν διανομή τροφίμων

Τελευταία ενημέρωση: 2012-01-22, 11:55:13
Δωρεάν διανομή τροφίμων

Από τον Σύλλογο Τριτέκνων Αλμυρού για το 2012

Στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση» εντάσσεται ο Σύλλογος Τριτέκνων Αλμυρού ο οποίος γνωστοποιεί στα μέλη του ότι οι αιτήσεις και η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών για το έτος 2012 έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί έως και τις 31 Μαρτίου.

Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα(υπάρχει στον σύλλογο) β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης (υπάρχει στον σύλλογο) γ. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου δ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα ε.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στ.  Βεβαίωση σπουδών εφ΄όσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και σπουδάζει ζ. Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) αν  υπηρετεί(ουν) την θητεία του(ους), για άρρεν(α) τέκνο(α) και είναι κάτω των 25 ετών η. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται στο Γραφείο του Συλλόγου (Β. Γεωργίου 33Α εντός Εργατικού Κέντρου Αλμυρού) κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου εκτός αργιών. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974478686 και 6909712694.  

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
9
=