Προσλήψεις δύο τεχνιτών στη ΔΕΥΑ Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2020-07-20, 17:26:54
Προσλήψεις δύο τεχνιτών στη ΔΕΥΑ Αλμυρού

Στις προσλήψεις δύο τεχνιτών υδραυλικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμυρού για οχτάμηνη απασχόληση.

Τα κύρια προσόντα για τους ενδιαφερόμενους είναι μεταξύ άλλων να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού ή άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού και ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει επιπλέον προσόντα επικουρίας.

Κριτήρια για τις προσλήψεις θα αποτελέσουν ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία, ο βασικός τίτλος σπουδών, άλλα κοινωνικά κριτήρια.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (deyaalm1@otenet.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο site του δήμου Αλμυρού https://almyros-city.gr.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
9
=