Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2020-07-12, 18:45:58
Η δημοτική αρχή Αλμυρού υπέγραψε την ευρωπαϊκή χάρτα για την ισότητα των φύλων
Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στον Δήμο Αλμυρού

Κάλεσμα από τη δημοτική αρχή προς κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή

Στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων θα προχωρήσει η δημοτική αρχή Αλμυρού σε συνέχεια της υπογραφής της ευρωπαϊκής χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Η δημοτική αρχή ανέλαβε εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή σχετικά με την πολιτική ισότητας. Στο πλαίσιο αυτό η δημοτική αρχή εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, μεταξύ άλλων, έχουν: εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου, του τοπικού γυναικείου Συλλόγου και δύο εμπειρογνώμονες δημότες (ένας από κάθε φύλο) στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές (με τον αναπληρωτή του). Η δημοτική αρχή καλεί όσους δημότες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων να υποβάλουν αίτηση το αργότερο έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού (Γραφείο πρωτοκόλλου) και με e-mail στη διεύθυνση xr.vasilakos@almiros. gr ή a.valkanioti@almiros.gr Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων μπορεί να είναι η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε επίπεδο δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος. Ακόμη, η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται ακόμη ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης. Κυρίαρχη επιδίωξή της θα πρέπει να είναι η μόνιμη και στενή συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους δήμους του νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς. Ακόμη, απαραίτητη είναι η συνεργασία με τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα των δήμων του νομού ή/και τις δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. Η εν λόγω Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
7
=