Εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου

Τελευταία ενημέρωση: 2020-05-25, 15:52:49
Τελευταία εβδομάδα η τρέχουσα για την υποβολή των αιτήσεων
Εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου

Ποια είναι τα δικαιολογητικά, που απαιτείται να υποβληθούν, για την έγκριση των αιτήσεων

Συνεχίζονται οι εγγραφές παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες είτε μετά από ραντεβού στο διάστημα από 08:00 έως 13:00 στον χώρο του Παιδικού Σταθμού (2422021483), είτε στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (2422350232) ή υποβάλλοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidikos@almiros.gr.

 Αναλυτικά τα δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής είναι τα εξής:

 1) Αίτηση εγγραφής, η οποία υπάρχει συνημμένη στην κατηγορία Νέα της ιστοσελίδας του Δήμου Αλμυρού www.almyros-city.gr ή δίνεται από την εκάστοτε Υπηρεσία.

2) Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού.

 3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4) Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2019.

5) Ιατρική βεβαίωση για σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και φωτοτυπία εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.

 6) Βεβαίωση εργασίας γονέων: α) Δημόσιος υπάλληλος: Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία του/της. β) Ιδιωτικός υπάλληλος: Βεβαίωση εργασίας από τον/την εργοδότη/τρια και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης. γ) Ελεύθερος επαγγελματίας: Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. δ) Αγρότης/σα: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. ε) Ανεργος/η: Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που θα έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών. στ) Φοιτητής/τρια: Βεβαίωση σπουδών. ζ) Διαζευγμένος/η: Βεβαίωση από δικαστήριο ή δικηγόρο που θα αναφέρεται ευκρινώς ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού.

7) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προαναφερόμενων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

8) Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά θα πρέπει έως τις 5 Ιουνίου να καταθέσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, είτε με φυσική παρουσία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, είτε μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, ΤΚ 37100, Αλμυρός Μαγνησίας.

Τα πιστοποιητικά έγγραφα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να τα σκανάρουν και να επισυνάψουν, είτε να τα βγάλουν φωτογραφίες με το κινητό τους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2422350232 και 2422021483.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
7
=