Συνεργασία με την Καρδίτσα για έργα

Τελευταία ενημέρωση: 2020-05-03, 19:30:45
Διαδημοτική συνεργασία για να καλυφθούν τα κενά σε μηχανικούς στον Δήμο και τις υπηρεσίες του
Συνεργασία με την Καρδίτσα για έργα

Ελλείψει του απαιτούμενου αριθμού πολιτικών και ηλεκτρολόγων μηχανικών

Στη σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον δήμο Καρδίτσας προχωρεί η δημοτική αρχή Αλμυρού για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων και μελετών. Οι Υπηρεσίες του δήμου έχουν τρομακτικά κενά σε πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς με αποτέλεσμα να απαιτείται άμεσα προσωπικό προκειμένου να μη χαθούν ευκαιρίες και οπισθοδρομήσει ο δήμος.

Η διαδημοτική συνεργασία θα έχει ως αντικείμενο τη διάθεση υπαλλήλου/λων ειδικότητας πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρολόγου μηχανικού με στόχο να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να μην υπάρξουν δυσχέρειες στην καθημερινή λειτουργία του δήμου και την προετοιμασία των έργων και μάλιστα σε μία χρονική στιγμή που τρέχει πληθώρα παρεμβάσεων.

Σε διαφορετική περίπτωση ο δήμος κινδυνεύει με απένταξη έργων και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση καθώς μελέτες και έργα πρέπει να προχωρήσουν, να μην απενταχθούν και χαθεί ο προγραμματισμός της δημοτικής αρχής.

Στο Δήμο Αλμυρού, μέχρι πρόσφατα, υπηρετούσε μοναδικός υπάλληλος, κλάδου και κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ο οποίος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους αποσπάστηκε.

Επίσης, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, σήμερα υπηρετούν, ένας Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός και δύο Π.Ε. Αρχιτέκτονες εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Π.Ε. Αρχιτεκτόνων είναι Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και ο Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας και ταυτόχρονα εκπονεί μελέτες τεχνικών έργων, είναι χειριστής διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ, μέλος επιτροπής διαγωνισμών, μέλος επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών και ασκεί και καθήκοντα επιβλέποντα μηχανικού έργων.

Τα έργα που απαιτούν άμεση διάθεση υπαλλήλου είναι η «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης», η «Ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου Αλμυρού», η «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού Αμαλιάπολης για τους ενάλιους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και η «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας.

Ακόμη, πρέπει άμεσα να εκπονηθούν μελέτες για την προμήθεια μηχανημάτων και κάδων και υποδομές πρόσβασης των ΑμεΑ σε παραλίες του δήμου.

Επισημαίνεται ότι συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας δύνανται να υλοποιούνται μεταξύ δήμους της ίδιας περιφέρειας.

Οι προβλεπόμενες στη σύμβαση δαπάνες εγγράφονται ως υποχρεωτικές στους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων και αποδίδονται στον έχοντα την αρμοδιότητα φορέα.

Το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού ανέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Αλμυρού και του δήμου Καρδίτσας και είναι θέμα χρόνου η συνεργασία να ξεκινήσει και να καλυφθούν τα κενά για να προχωρήσουν μελέτες και έργα.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
6
=