Προσλήψεις 26 ατόμων στον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2020-04-05, 17:45:51
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τον προγραμματισμό προσλήψεων σε υπηρεσίες
Προσλήψεις 26 ατόμων στον Δήμο Αλμυρού

Με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8, 11 και 4 μηνών αντίστοιχα

Συνολικά 26 προσλήψεις στον Δήμο Αλμυρού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή.

Λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.

Οι φορείς μπορούν να προβαίνουν, μεταξύ άλλων, στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων αποφασίστηκε για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού, την πλήρωση των αυξημένων αναγκών σε καίριους και ευαίσθητους τομείς όπως είναι των Τεχνικών Υπηρεσιών, της πυροπροστασίας και της καθαριότητας.

Η Οικονομική Επιτροπή συντάχθηκε με τις εισηγήσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και των λοιπών αντίστοιχων υπηρεσιών.

Οι τρεις προσλήψεις είναι οχτάμηνης διάρκειας ειδικότητας ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών και οι δύο εντεκάμηνης διάρκειας ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Μαγείρων.

Οι αμοιβές των εργαζομένων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Επιπλέον, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε πέντε προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τεσσάρων μηνών ειδικοτήτων οι δύο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργου και οι άλλοι τρεις ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων.

Στο πλαίσιο έκτακτων προσλήψεων προσωπικού θα καλυφθούν ανάγκες στον τομέα της πολιτικής προστασίας για διάνοιξη ζωνών πυροπροστασίας, στις δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις, καθαρισμού πρανών αγροτικών οδών που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών, καθαρισμού από ξερά χόρτα και βάτα, παραμελημένων ιδιωτικών οικοπέδων και καθαρισμού περιαστικών δασών, καθώς και της καθαριότητας και της τακτικής αποκομιδής των απορριμμάτων, ενόψει της θερινής – τουριστικής περιόδου, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Τέλος, η δημοτική αρχή Αλμυρού θα υποβάλει αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών για πρόσληψη 16 εργατών καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. Η Διεύθυνση Καθαριότητας είναι πλήρως απογυμνωμένη από προσωπικό.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
5
=