Εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας αθλητικών χώρων

Τελευταία ενημέρωση: 2020-03-15, 16:30:29
Εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας αθλητικών χώρων

Με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού σε έκτακτη συνεδρίαση την περασμένη Δευτέρα

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού, που συνεδρίασε εκτάκτως την περασμένη Δευτέρα προκειμένου ο δήμος να πιστοποιηθεί ως φορέας υλοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο κανονισμός λειτουργίας κλειστών και ανοιχτών αθλητικών χώρων – γυμναστηρίων του δήμου.

Ο κανονισμός αφορά στην υπαίθρια αθλητική εγκατάσταση Δημοτικό Στάδιο (πρώην Εθνικό) Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας «Αθανάσιος Ραγάζος» και στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αλμυρού.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, η εποπτεία για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του υπαίθριου Σταδίου Δήμου Αλμυρού και του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου Δήμου Αλμυρού ανήκει, κατ’ αρχήν, στον εκάστοτε δήμαρχο Αλμυρού, την οποία δύναται να αναθέτει στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες. Σε αμφότερους τους ανωτέρω χώρους, ή αν κριθεί απαραίτητο σε κάθε έναν χώρο ξεχωριστά, δύναται να ορίζεται, με απόφαση δημάρχου ένας υπάλληλος, ως υπεύθυνος λειτουργίας των αυτών αθλητικών χώρων.

Οι υπάλληλοι των δημοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αμείβονται από Σωματεία, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διάρκεια της εργασίας τους. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λπ. κλειδιά δύναται να διαθέτει μόνο το προσωπικό του δημοτικού χώρου άθλησης, εκτός εάν υπάρχει άλλη συμφωνία με τον προϊστάμενο του Τμήματος, η οποία θα αποδεικνύεται εγγράφως. Η παραχώρηση των χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους γίνεται χωρίς αντίτιμο.

Οταν άτομα (αθλητές, προπονητές κ.ά.) καταφέρονται κατά υπαλλήλων του δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν, τότε ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία. Καθήκον των υπαλλήλων κάθε δημοτικού χώρου άθλησης είναι η διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας διευκολύνοντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών τους όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, καθώς και σε κάθε άλλο επισκέπτη των εγκαταστάσεων, εφόσον τούτο επιτρέπεται, με πνεύμα συνεργασίας, ευγένεια και σεβασμό.

Προκειμένου οι προκείμενοι χώροι άθλησης να παραχωρούνται προς χρήση για αθλητικές δραστηριότητες, προπονήσεις, αγώνες, προγράμματα κ.λπ., θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας η ασφάλεια των υποδομών και λειτουργιών της αθλητικής εγκατάστασης και ότι φέρει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο πιστοποιητικά και εγκριτικές εκθέσεις αναφορικά με την πυροπροστασία, την υγιεινή των χώρων και την ασφάλειά τους, όπως κάθε φορά προβλέπεται στη νομοθεσία. Επιπροσθέτως κάθε διοργανωτής αθλητικής εκδήλωσης οφείλει να έχει προβεί σε σχέδιο εκκένωσης χώρου διασφαλίζοντας όλες τις προδιαγραφές της άμεσης εκκένωσης του χώρου άθλησης ή εκδήλωσης, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν, κατ’ αρχήν, καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.00 έως 22.00. Οι συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα τις ανάγκες και αφού ληφθούν υπόψη τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου καθώς και οι προπονήσεις και αγώνες Αθλητικών και Ερασιτεχνικών Συλλόγων. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να παρατείνεται μόνο όπως ορίζει η νομοθεσία.

Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν για τη διεξαγωγή αγώνων ενώ δύναται να παραχωρούνται για διεξαγωγή προπονήσεων ανάλογα με τον ετήσιο προγραμματισμό.

Οποιος επιθυμεί να κάνει χρήση των προκείμενων αθλητικών χώρων του Δήμου Αλμυρού (είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) υποβάλλει έγγραφη αίτηση στον Δήμο Αλμυρού, η οποία προωθείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να λάβουν χώρα οι απαραίτητες διαδικασίες.

Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας έστω και φιλικός, απαιτείται άδεια αγώνα που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του αθλητικού συλλόγου/σωματείου (γηπεδούχο σωματείο).

Οι ασχολούμενοι με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές ή γυμναστικές εκδηλώσεις, καθώς και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει τις κυρώσεις ανάλογα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει ακόμη άρθρα για τις υποχρεώσεις των αθλούμενων και των Συλλόγων τους, ενώ διατυπώνει ότι ο δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς.

Οσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων θα πρέπει να σέβονται τον χώρο.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
4
=