Προσλήψεις εργατικού και τεχνικού προσωπικού στο Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2020-03-08, 15:30:49
Προσλήψεις εργατικού και τεχνικού προσωπικού στο Δήμο Αλμυρού

Μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο τον τρέχοντα μήνα

Εργατικό και τεχνικό προσωπικό συνολικά δώδεκα ατόμων για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο θα προσλάβει ο δήμος Αλμυρού.

Οι προσλήψεις αφορούν στην κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών χωρίς την απαίτηση ειδικών τυπικών προσόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ( παραλαβή από το Δήμο)
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ. επικοινωνίας 2422350259 & 2422350217).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
8
=